Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Kommunala initiativ
19 jun 2012 Gör Lund blåare och grönare
6 maj 2012 Motion till kommunfullmäktige: Minst varannan cykel
16 mar 2012 Skrivelse om tågtrafik
15 feb 2012 Reservation mot motorvägsavfart vid Ideon
20 nov 2011 Interpellation till Mats Helmfrid om framtidens transporter
12 okt 2011 Skrivelse till tekniska nämnden angående policy för gång- och cykeltrafik
7 okt 2011 Kommunfullmäktigemotion om att utnyttja hela potentialen för biogas
15 sep 2011 Skrivelse om förbättrad kollektivtrafiktillgänglighet till Lunds stadskärna
17 aug 2011 Yrkande om en ny parkeringsstrategi samordnad med LundaMaTs (bifölls)
13 jun 2011 Kommunfullmäktigemotion om fyra järnvägsspår Malmö - Lund
10 jun 2011 Kommunfullmäktigemotion om klimatsmart och kärnkraftsfri energi
8 jun 2011 Reservation mot E22-avfart mm i samband med TNs yttrande detaljplan Solbjer
8 jun 2011 Yrkande om att göra biogas av park- och trädgårdsavfall (bifölls)
8 jun 2011 Yrkande om belysning vid 2-1vägar för att skydda cyklister (bifölls)
23 maj 2011 Kommunfullmäktigemotion om återinförande av Lunds naturbuss
18 maj 2011 Reservation mot mot beslut angående mark- och bostadsförsörjningsprogrammet
13 apr 2011 Reservation mot höjd färdtjänsttaxa
13 apr 2011 Reservation mot budget för Tekniska nämnden
13 apr 2011 Reservation mot beslut om Spykens lokalbehov och byggande för studenter
13 apr 2011 Reservation mot hantering av klagomål på höjda hastigheter
10 mar 2011 Kommunfullmäktigemotion om spårvagn på Lundalänken
16 feb 2011 Yrkande om revidering av miljömål i Lund (bifölls)
16 feb 2011 Yrkande om hantering av klagomål på biltrafik i Dalby (bifölls)
8 feb 2011 Kommunfullmäktigemotion om cykelhighway
20 jan 2011 Skrivelse om förlängd cykelparkering vid järnvägsstaten (tillstyrktes)
19 jan 2011 Reservation mot utvidgning av golfbana
 
Skugga Skugga Skugga