Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Nya skärpta miljözoner ger renare luft 24. maj 2017
Göteborgsposten 24 maj 2017
Kommuner måste ges möjlighet att införa miljözoner där nedsmutsande fordon och maskiner förbjuds. Detta är också det mest kostnadseffektiva sättet att gynna biogas- och elfordon
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott, trafikpolitisk talesperson
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom

Vi tar hotet mot svensk på biogas på allvar 23. maj 2017
Dagens samhälle 22 maj 2017
Biogas har sedan länge varit ett viktigt alternativ till det fossila bränslet. Men svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder nu förutsättningarna på marknaden och tar situationen på allvar.

För oss är målet om att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland en självklarhet. I omställningen från fossilt till förnybart är transportsektorn mycket viktig. En tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Sverige kommer från transporter. Därför är det en självklarhet för regeringen att vi behöver hållbara drivmedel. I utveckling och produktion av fossilfria drivmedel har S...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karolina Skog, miljöminister (MP)
Ibrahim Baylan, energiminister (S)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)
Pia Nilsson, riksdagsledamot (S)

Riksdagsdebatter 24. april 2017
I onsdags deltog jag i två TV-sända riksdagsdebatter.

Den första handlade om yrkestrafik och taxi och i den andra debatterades hur fossilbränsleberoendet och därmed klimatpåverkan ska kunna försvinna. Länkar finns under "Videoklipp".

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Riksdagsdebatt om trafiksäkerhet 13. april 2017
Se följande länk.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Vi vill inte att det sprids miljögifter på åkrarna 13. april 2017
Sydsvenska Dagbladet 11 april 2017
Vi vill ersätta lastbilstransport av gas med lokala och regionala gasnät. Svar till Anders Persson.

Sveriges löfte inför klimatmötet i Paris var att vi skulle bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. Eftersom ca 4/5 av oljeimporten går till transportsektorn står denna i fokus för de åtgärder som måste vidtas. Det allra viktigaste för att klara målet är att minska den totala transportvolymen och byta energikrävande transporter till energisnåla dito. Från lastbil till godståg...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande riksdagens trafikutskott


 
Skugga Skugga Skugga