Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).

Om Karin
Kommunalråd i Lund (MP)

Från tonåren och framåt har politiskt intresse präglat mitt liv. Efter gymnasiet arbetade jag bl a på en syfabrik i Malmö. Där blev jag fackligt aktiv och engagerad för rimliga arbetsvillkor såväl i Sverige som i andra länder. Sedan jag blev förälder känns politiken ännu viktigare för att kunna skapa en trygg och rättvis värld. Det faktum att jag sedan 2013 är farmor har ytterligare förstärkt min motivation i arbetet för en bättre värld att leva i. Fokus i mitt politiska arbete är klimatanpassning av transporterna. Klimatomställningen är nödvändig för att rädda de ekosystem vi människor är beroende av för vår överlevnad. Inklusive flyg och sjöfart står transporterna för över 40 % av klimatpåverkan. Omställning till det fossilbränslefria samhället kräver lika stora investeringar som när Sverige industrialiserades. Dessa investeringar kan leda till att nya företag etableras och att arbetslösheten minskar. Jag är övertygad om att många vill ha möjlighet att leva klimatsmart i sin vardag. Mitt engagemang för väl fungerande tågtrafik, biogas, spårvagnar, busskörfält och sammanhängande cykelvägnät syftar till att göra göra det enkelt att förflytta sig utan att bidra till uppvärmning av planeten.

Uppdrag (2015)

» Riksdagsledamot 1998 - 2010, 2014 -18
» Ordförande riksdagens Trafikutskott 2014 -
» Styrelseledamot Miljöpartiets nationella klimatnätverk 2015 -
» Forskningsgranskare Vinnova 2012 - 2016
» Valberedare Resenärsforum 2015 -
» Valberedare Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2009 -
 
Skugga Skugga Skugga