Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Att bygga ett helt nytt sjukhus på Smörlyckan är ohållbart 3. juni 2024
Sydsvenskan Lundadelen 1 juni 2024
Utnyttja den befintliga spårvägen för de nya sjukhusbyggnader som behöver byggas. Då minimeras kostnader och klimatpåverkan. Och Smörlyckan kan fortsätta vara centrum för folkhälsa och integration.

SUS behöver nya lokaler.  Men att bygga ett helt nytt sjukhus på Smörlyckan är ohållbart såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Kommunens utgifter för beredskap, skola och äldreomsorg med mera lär öka rejält. Beslut om mycket stora kostnader för att dra om spårvägen är oansvarigt. Lunds andel av spårvägsbygget var 892 miljoner. S+M-styret verkar ha glömt att en förutsättnin...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, klimatambassadör MP-Lund och före detta fotbollsförälder
Mats Bohgard, (S) och före detta fotbollsförälder

Resenärerna, Trafikverket och klimatet 29. april 2024
Järnvägare.nu 25 april 2024
Trafikverket överskattar ökningen av biltrafik och underskattar ökningen av tågresande. Den största effektivitets- och klimatvinsten uppnås genom att flytta transporter från bil och flyg till kollektivtrafik.

Resenärerna är Sveriges nationella intresseorganisation för kollektivtrafikens konsumenter. Resenärerna omfattar regionala resenärsnätverk och organiserar därutöver enskilda resenärer. I likhet med många andra organisationer har vi skrivit ett remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför ny nationell plan för transportsystemet 2026 – 2037.

I vårt remissvar påminner vi om att Klimatpolitiska ...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
styrelseledamot Resenärerna

Regeringen har fastnat helt i priset vid pump 18. april 2024
ETC 18 april 2024
Regeringen överger både klimatmål och Sveriges resenärer med sitt ensidiga bilfokus. Nu krävs satsningar på kollektivtrafiken.

Svensk transportpolitik måste handla om mer än priset vid pump. Priset på bensin och diesel har helt dominerat debatten om transportpolitik sedan den SD-stödda regeringen kom till makten. Tidöpartierna har sänkt drivmedelsskatten och minskat inblandningen av biodrivmedel i stället för att leverera den plan för minskad klimatpåverkan som EU har beslutat om. 

Trots att många bor i tätorter fokuseras debatten på...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Janine Alm Ericson (MP)
Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP)
Sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Linus Lakso (MP)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Ulrika Frick (MP)
Före detta ordförande i kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland
Aron Knifström (MP)
Ledamot i Miljöpartiets klimatnätverk

Vi har mycket att lära av Spanien 12. marts 2024
järnvägar.nu 12 mars 2024
På den tidigare tunga flygrutten Madrid–Barcelona väjer nu fyra av fem att ta tåget. Ny järnväg Oslo-Stockholm samt nya stambanor behövs för att tågen ska gå i tid och ta resenärer från flyget.

Resenärsvänliga höghastighetståg finns i Spanien, Frankrike och Italien, ofta kompletterad med regionaltåg som ger ett attraktivt reseutbud. Samtidigt når tågtrasslet i Sverige nya oanade höjder. Därför kan det vara av intresse att jämföra Spanien och Sverige när det gäller järnvägspolitik.

Järnvägsutbyggnad bra för näringsliv och ekonomi

I Spanien har ett särskil...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
Miljöpartist, före detta riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott

Använd 173 miljoner bättre 28. februar 2024
Skånska Dagbladet 28 februari
Lunds kommun har varit pionjär när det gäller klimat- och miljörelaterade frågor. Nu riskerar kommunen att med ett knapptryck stryka ett svart streck över sin roll som miljöföregångare.

Lund var den första kommun som inrättade en kommunekologtjänst och anställde en miljöstrateg. Staden stoppade Genombrottet som riskerade att skapa ett bilgenererat sår rakt genom stadskärnan och var den första kommun på 100 år som anlade spårväg utan att ha haft det innan.Nu riskerar Lund att med ett knapptryck stryka ett svart streck över sin roll som miljöföregångare. Det handlar om ja eller nej till att me...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith


 
Skugga Skugga Skugga