Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Sagt & gjort i riksdagen 1998-2010

Följande är jag mest nöjd över att ha varit med och åstadkommit:

- Fördelningen mellan väg och järnväg vad gäller investeringar byttes från 1:2 1998 till 2,5:1 2006. Ramen för järnvägsinvesteringar höjdes rejält och möjliggjorde bl a Citytunneln.

- Det inrättades ett statligt anslag som innebar att Skånetrafiken och andra regionala trafikhuvudmän hade råd att köpa dubbelt så många tåg.

- Opinionsbildning för spårvagnar har resulterat i att Malmö samt några andra städer till har fattat positiva beslut och gått samman i ett nätverk för Sveriges spårvägsstäder.

- När Kjell Larsson var miljöminister gjorde vi en radikal kemikalielagstiftning (med krav på omvänd bevisföring när det gäller kemikaliers hälsorisker) som sedan blev förebild för EUs arbete med Reach.

- Det offentliga miljöarbete systematiserades och koordinerades strategiskt genom 15 (nu 16) miljömål. Dessa fick regionala tillämpningar, t ex de skånska miljömålen.

- Det blev ett statligt anslag för lövträdsplantering på mark som fått stormskadad skog.

- Motorvägsutbyggnader har ersatts av 2+1-väg med mittvajer. På så sätt kan 20 ggr så lång vägsträcka göras mötesfri och därigenom minska risken för dödsolyckor.

- Hastighetskontrollen har effektiviserats genom införande av kameraövervakning.

- Sverige har ett särskilt jämställdhetsmål för trafiken.

Länkar till riksdagens arkiv:

- Motioner
- Interpellationer
- Skriftliga frågor
- Anföranden
 
Skugga Skugga Skugga