Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).

Om Karin
Sammankallande i Miljöpartiets Klimatnätverk.
fd. Ordförande av riksdagens trafikutskott


Från tonåren och framåt har politiskt intresse präglat mitt liv. Efter gymnasiet arbetade jag bland annat på en syfabrik i Malmö. Där blev jag fackligt aktiv och engagerad för rimliga arbetsvillkor såväl i Sverige som i andra länder. Sedan jag blev förälder känns politiken ännu viktigare för att kunna skapa en rättvis och ekologiskt hållbar utveckling. Det faktum att jag sedan 2013 är farmor har ytterligare förstärkt min motivation i arbetet för en bättre värld att leva i. Fokus i mitt politiska arbete är klimat, trafik och natur. Klimatomställningen är nödvändig för att rädda de ekosystem vi människor är beroende av för vår överlevnad. Jag är övertygad om att många vill ha möjlighet att leva klimatsmart i sin vardag. Väl fungerande tågtrafik, biogas, spårvagnar, busskörfält och sammanhängande cykelvägnät syftar till att göra det enkelt att förflytta sig utan att bidra till uppvärmning av planeten.
Under 16 år som riksdagen har jag skaffat mig kunskaper, kontaktnät och erfarenheter av politiskt hantverk som jag använder i kommunpolitiken. Jag är en utpräglad resultatpolitiker som tillsammans med andra åstadkommer förändringar hellre än att bara klaga över en dyster värld.

Uppdrag

» Kommunala förtroendeuppdrag i Lund 1982 – 1998, 2011 – 2014, 2018 - 2022
» Högstadielärare och gymnasielärare 1985 – 1998
» Svensk delegat FN-konferensen om miljö och utveckling juni 1992
» Riksdagsledamot 1998 – 2010, 2014 - 2018
» Ordförande riksdagens trafikutskott 2014 – 2018
» Sammankallande i Miljöpartiets nationella klimatnätverk 2015 -
» Oppositionsråd Lunds kommun 2018 - 2022
» Ledamot i Vinnovas bedömningsråd för forskningsansökningar med inriktning på innovativa transportsystem 2002 - 2006 samt 2013 - 2023

Publikationer i urval
» Sveriges nationalrapport till UNCED FNs konferens om miljö och utveckling SOU 1991:55
» Ny kurs i trafikpolitiken. Slutbetänkande av Kommunikationskommittén SOU 1997:35
» Framtidens miljö – allas vårt ansvar! Betänkande av miljömålskommittén SOU 2000:52
» Omställning till ett långsiktigt hållbart transportsystem. I antologin ”Vid vägs ände? Järnvägarna, klimatet och Europas framtida transportpolitik.” Järnvägsforum i samarbete med Banverket 2003
» Skatt på väg. Vägtrafikbeskattningsutredningen SOU 2004:63 (referensgrupp)
» Öppna möjligheter med alkolås Slutbetänkande av alkolåsutredningen SOU 2006:72 (ensamutredare)
» Den hållbara stadens transporter. I antologin Hållbarhetens villkor. Arena förlag 2013
» En annan tågordning – bortom järnvägsknuten. Slutbetänkande om järnvägens organisation SOU 2015:110
» Ta tåget ut i världen De gröna i EU-parlamentet och Miljöpartiet de gröna 2016
» Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårburen trafik. Rapporter från riksdagen 2017/18:RFR 13
» Klimatfärdplan. Klimatpolitiskt program Miljöpartiet de gröna november 2017
 
Skugga Skugga Skugga