Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. februar 2024
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Använd 173 miljoner bättre
Lunds kommun har varit pionjär när det gäller klimat- och miljörelaterade frågor. Nu riskerar kommunen att med ett knapptryck stryka ett svart streck över sin roll som miljöföregångare.

Lund var den första kommun som inrättade en kommunekologtjänst och anställde en miljöstrateg. Staden stoppade Genombrottet som riskerade att skapa ett bilgenererat sår rakt genom stadskärnan och var den första kommun på 100 år som anlade spårväg utan att ha haft det innan.Nu riskerar Lund att med ett knapptryck stryka ett svart streck över sin roll som miljöföregångare. Det handlar om ja eller nej till att medfinansiera E22-utbyggnad med 173 miljoner kr. Eftersom Nordens största universitet finns i Lund är det logiskt att politiken tar intryck av lärosätets kunskapsutveckling. Kommunledningen var stolt när den som första kommun i Sverige inrättade ett eget klimatpolitiskt råd som stöd för sina beslut. Såväl rådet som forskning inom transportområdet visar att större vägutrymme leder till mer trafik. Är detta råd bara en grön fernissa som ska dölja beslut som ökar klimatbelastningen?Ca 80 % av fossilenergin i Sverige används inom transportsektorn som utgör det i särklass största hindret för att klara de klimatkrav EU-lagstiftningen ställer på Sverige. Det finns inget kunskapsstöd för att motorvägssatsningen är kostnadseffektiv för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 56 procent av alla trafikskadade i Lund under 2022 var cyklister, följt av fotgängare som utgjorde 30 procent. Endast 8 procent av de skadade var bilister. Någon barnkonsekvensananlys har inte genomförts.Investering i cyklisters och fotgängares säkerhet kostar en bråkdel av den summa kommunledningen vill använda för att person- och lastbilstrafiken ska kunna öka. En snabb utbyggnad av supercykelstråken borde stå högt på dagordningen för en skapa en säker och hållbar framkomlighet. Om anslaget till motorvägutvidgning stryks behöver inte alla Lundabor som förflyttar sig utan fossil energi vänta på att på bättre cykelvägar.Väganslaget skulle också kunna omfördelas till den naturanpassade klimatanpassning som är nödvändig för att parera översvämningar, värmeslag samt andra hot mot hälsa och egendom som klimatförändringen medför.Skulle en folkomröstning leda till ett ja till motorvägsutbyggnad? På goda grunder kan antas att det finns andra områden där kommunens engagemang är mer efterfrågad. De översvämningsdrabbade vet inte om de kommer att kunna flytta tillbaka, om det är lönt att reparera efter vattenskadorna eller om deras hus i så fall går att försäkra igen.Lunds kommuns hållning kring att skydda sina invånare framgår av kommunens hemsida. Överst på förstasidan finns en text om höga vattenflöden och översvämning i Revinge by med kommentaren ” Lunds kommun följer utvecklingen noga” Är det allt som kan förväntas sig av de politiker som har ansvar för kommuninvånarna? Det minsta som borde kunna förväntas av en kommunledning som var en av de första att genom beslut erkänna att vi befinner oss i ett globalt klimatnödläge är att sluta använda sina skatteinkomster för att ytterligare öka klimatpåverkan. Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga