Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. februar 2024
Karin Svensson Smith, fd riksdagsledamot och oppositionsråd i Lunds kommun (MP)
Utskriftvänlig
Trafikverket borde sköta järnvägar i stället för att bjuda in till mer trafik
Lunds barn har inte önskat sig mer biltrafik

Lunds kommunfullmäktige ska 29 februari fatta beslut om huruvida 173 miljoner ska användas för att medfinansiera en motorvägsutbyggnad eller ej. En rimlig fråga är hur barnens bästa har bedömts i sammanhanget. År 2010 beslutades att barnkonventionen och dess principer ska gälla i Lunds kommun samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla kommunala beslut.Under våren 2021 gav barn och unga som deltog i kommunens dialogarbete flera tips kopplat till stadsutveckling fram till 2050.Följande fanns bland det barn och unga tyckte vara viktigast:Säkra och upplysta gång - och cykelvägar − Utökad kollektivtrafik till närliggande orter − Mer gröna inslag i stadsutvecklingen − En levande stadskärna och färre köpcentrum utanför centrum − Skapa goda förutsättningar för hållbara transporter i Lund − Flytta parkeringar till utkanten av staden − Tätare och bilfri stad.Fler motorvägsfiler och ökad biltrafik var inget barnen önskade. Om Lunds politiker genom medfinansiering möjliggör vägutbyggnaden går det på tvärs med vad barn och unga önskade. Vad är det för mening med att fråga dem och sedan strunta i vad de tycker?Klimatkatastrofen är vår generations största utmaning. Många lag- och skatteändringar borde göras för att minska klimatpåverkan. Alla investeringar som gör det svårare att nå klimatmålen borde stoppas.Trafikverket borde bygga ut och sköta järnvägen bättre i stället för att bjuda in till mer vägtrafik. Lunds kommun bör investera i bättre cykelvägar och klimatanpassningsåtgärder som lindrar effekterna av översvämningar och värmeböljor.Vi vuxna har ansvar för att barnen ska få växa upp till ekologiskt hållbart och hälsosamt liv. Barn utgör förvisso bara 20 % av befolkningen, men de utgör 100 % av framtiden. Rösta nej till motorvägsutbyggnaden!Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga