Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. august 2023
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
Anders Almgren (S)
Oppositionsråd i Lund

Utskriftvänlig
Erbjud pendlarkort till kommunens anställda
För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken det viktigaste att ställa om ifall klimatmålen ska vara möjliga att nå.

Kommunerna kan och bör gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även om klimatfrågans konsekvenser är globala så har alla utsläpp en lokal källa. För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken det viktigaste att ställa om ifall klimatmålen ska vara möjliga att nå. Klimatpolitiska rådet i Lund visar i sin senaste rapport att transporterna står för 51 procent av utsläppen i kommunen. Att få fler att välja kollektivtrafik eller cykel i stället för bil är centralt för omställning av transportsektorn. Under pandemin har många ändrat sina resmönster och valt bort kollektivtrafik. Det krävs extra insatser för att locka tillbaka pendlare till kollektivtrafiken och göra den till ett mer attraktivt alternativ. Som stor arbetsgivare har Lunds kommun möjlighet att främja hållbart resande genom att stimulera anställda att resa kollektivt till och från jobbet. Vi har därför i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Lunds kommun ska erbjuda pendlarkort som löneförmån till sina anställda med syftet att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen. Utöver de direkta klimatvinsterna skulle Lund då bidra till att sätta press på andra arbetsgivare och kommuner att erbjuda liknande förmåner. Ett ökat resandeunderlag kan ha positiv inverkan på turtätheten och linjeutbud. Kollektivtrafikpendlande är förenat med folkhälsovinster vilket är väsentligt för både arbetsgivare och personal. De som väljer bussen eller tåget framför bilen rör på sig mer. Avgaserna och bullret minskar, liksom risken för trafikolyckor. Den här förmånen har potential att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Att erbjuda anställda en förmån som ger möjlighet till hållbart resande kan vara lockande för såväl nuvarande som framtida personal. Dessutom är satsningar på kollektivtrafik en klimatåtgärd med tydliga fördelningspolitiska konsekvenser. De med lägst inkomster har sällan råd med den stora grundinvesteringen en bil innebär och är därför mer beroende av kollektivtrafik för sin förflyttning. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är stolta över att Lunds kommun har blivit utsedd till en av de 100 städer i EU som ska gå före och visa vägen för hur klimatneutralitet kan uppnås. Enligt EU:s uppdrag ska de utvalda städerna särskilt fokusera på de klimatutmaningarna som finns inom stadsplanering, transport och energi. Vårt förslag om att erbjuda anställda en kollektivtrafikförmån ska ses i ljuset av detta EU-uppdrag.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga