Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. august 2023
Karin Svensson Smith MP, Niklas Thidevall MP
Utskriftvänlig
Södra Sandby hotas av trafiken
Den tilltagande trafikproblemen och täktansökningar är ett hot mot att byn ska förbli den gröna och trevliga ort som många gillar idag.

Småskalighet, lugn, närhet till natur och goda pendlingsmöjligheter i en het region är några av Södra Sandbys största tillgångar. Dessa värden hotas av den tilltagande trafikproblemen och täktansökningar – och frågan har med rätta fått mer plats i debatten. Behovet av att lösa byns trafiksituation är idag akut. Tyvärr har idén om att bygga ut vägarna i byns yttre delar på sistone fått alltmer uppmärksamhet – en tiotals miljoner dyr åtgärd som tar massor med år att bygga utan att lösa grundproblemet. Idén skulle tveklöst leda till mer trafik och ökad klimatpåverkan men även förstöra fina miljöer runt byn och stycka upp värdefull jordbruksmark. Det kanske viktigaste argumentet emot är dock att lösningen inte löser grundproblemet utan bara flyttar trafikproblemet till idag lugnare delar av byn.Vid det välbesökta öppna mötet i samband med Fokus Södra Sandby var trafiksituationen den fråga som väckte i särklass störst engagemang. Tung trafik från framför allt stenbrottet i Skrylle passerar idag rakt genom byn. Många beskriver en rädsla för att barn ska komma till skada. Cirka 25 % av deltagarna i Fokusprojektets enkät angav att de inte trodde att de skulle bo kvar om tio år och trafiken, tillsammans med risken för att stenbrotten i Skrylle byggs ut, anges som motiv för att vilja flytta. Detta är inte acceptabelt.Läget kräver att verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder vidtas omgående innan en allvarlig olycka sker såsom:
  • att tung lastbilstrafik inte blandas med oskyddade trafikanter - fysiska skydd och åtgärder för stärkt sikt behövs. Det handlar om riktade insatser där gång- och cykeltrafik möter genomfartsvägarna – vilket skulle underlättas om kommunen tog över väghållaransvaret.

  • att teknik för aktiv hastighetsdämpning, geofencing och/eller mätning av genomsnittshastighet installeras för att hindra hastighetsöverskridanden, riktat främst mot verksamheter med tunga lastbilar kring byn. Tätortsportar kan hindra fordon från att med hög fart dundra ner i byn.

  • satsningar på att minska biltrafiken i byn genom att få fler att välja kollektivtrafik och cykel och se till att service finns i byn. Busstrafikens restid kan kortas bl a genom signalprioritering. Skrylle måste få bättre bussförbindelser.Innan nya satsningar som leder till mer lastbilstrafik görs behöver trafikläget i Södra Sandby lösas. Fler tunga lastbilar som byn inte mäktar med är ett av många skäl till att motsätta sig utökning av stenbrottet och det sannolika beslutet inom några veckor att bygga ut Beijers lager. Vägen till att byn ska förbli den gröna och trevliga ort där många vill låta sina barn växa upp går genom trafiksäkra åtgärder och ansvarstagande för den trafik som redan finns, snarare än att förvärra situationen och flytta runt problemet.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga