Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. august 2023
Karin Svensson Smith (MP), Sammankallande i partiets nationella klimatnätverk
Utskriftvänlig
Miljöpartiet sitter på ett riktigt guldägg
Helt sant är att MP står inför en utmaning. Men lika sant är att klimatkrisen mer och mer ­förtydligar partiets existensberättigande och värde. Det är hög tid att ruva det ägget färdigt och lägga all kraft på att utveckla reformer som snabbt kan ställa om till en fossilfri och hållbar framtid

På Dagens ETC debattsida 1/8 skriver Skiftets kanslichef Robin Zachari om vilken strategi som kan fungera för MP. Denna debatt är välkommen då det är dags att MP och andra oppositionspartier att fundera över vilken roll man vill spela i svensk politik. För närvarande läggs det mesta av oppositionens kraft på att kritisera det den SD-stödda regeringen gör och inte gör. Kritikfokuset är förståeligt med tanke på allt dumt regeringen och SD gör. Men för att förtjäna väljarnas förtroende bör respektive parti utöver att påtala regeringens tillkortakommanden också formulera sina förslag för den omställning som är nödvändig om utvecklingen ska bli ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.Zachari påtalar helt korrekt att MP är i en prekär position med tanke på den låga andelen kärnväljare. För att kunna tackla problemet duger det inte med att referera till att det har bedrivits och bedrivs en hetskampanj mot MP. Partiet måste självkritiskt rannsaka sitt eget ansvar för det faktum att det är så få som anger MP som sitt förstahandsalternativ. Istället för att försöka vara relevant i de frågor som för tillfället är på tapeten bör MP:s uppgift vara en långsiktig och konsekvent satsning på det enda som sedan partiets bildande många förknippar positivt med MP, det vill säga klimat- och miljöpolitiken.Partiet sitter på ett guldägg med tanke på planetens upphettning, alla skogsbränder, översvämningar samt andra extrema väderleksfenomen som både blir fler och mer kraftfulla. Det är hög tid att ruva ägget färdigt och lägga all kraft på att utveckla de reformer som snabbt kan ställa om till en fossilfri och miljömässigt hållbar framtid.Partier i kris tenderar att vända sig inåt och bli upptagna av sig själva. Men för att kunna lämna det dåliga läget bör i stället kontaktytorna utåt öka. De klimatreformer som måste genomföras av nästa regering bör utformas i en aktiv dialog med forskare, folkrörelser och andra som behövs i diskussionen om hur klimatpåverkan ska minska.När det gäller vilka åtgärder som har störst potential att minska klimatpåverkan bör dessa tåla en granskning och lärdom dras av tidigare gjorda misstag, till exempel kolbitsdiskussionen i en tidigare valrörelse. Kan valarbetare och klimataktivister förklara hur genomförandet ska gå till? Känns förslaget relevant i förhållande till de problem människor upplever i sin vardag? Har förslagen möjlighet att vinna människors gillande? Kan följdfrågor hanteras?Lika viktigt som att lära sig av misstag är att analysera det som har varit framgångsrikt. Införande av flygskatt, The Swedish Proposal i EU, höjda naturvårdsanslag, införande av stadsmiljöavtal, trängselskatter – hur kunde MP driva och få dessa saker genomförda?Allt fler har insett att förlust av biologisk mångfald är ett problem av samma magnitud som klimatet. Andra partier kanske kan kosta på sig att föreslå klimatåtgärder utan att beakta konsekvenser för olika biotoper. Men MP förväntas med rätta kunna hantera den typen av konflikter och kunna svara på frågan om hur fossil energi kan fasa ut utan att det medför en ohållbar användning av bioenergi. Men det finns fler miljöaspekter som måste hanteras. Den gröna industriomställning och elektrifiering av transportsystemet som planeras bygger på en mineralutvinning och markanvändning är svår att förena med vare sig storslagen fjällmiljö eller andra nationella miljömål. Någon måste stå upp för att en minskad energi- och resursanvändning är en förutsättning för att klimatomställningen ska vara ekologiskt hållbar. MP bör lämpligen ta lead i samtalet om hur dessa svåra avvägningar ska hanteras.MP måste bli tydligare med att klimatomställningen ska inbegripa alla – inte bara dem som har råd att köpa en elbil och/eller äger ett hus som kan förses med solceller på taket. Om klimatomställningen ska genomföras utan negativa effekter för naturresurser och ekosystem är det helt avgörande att flyg och bilresor byts mot kollektivtrafik samt andra hållbara transportsätt. Den samlade politiken ska minska och inte öka klyftorna.Till skillnad från V, S och de borgerliga partierna har MP inte fallit i fällan att hålla tillbaka bensinskatter med hänvisning till utsatta grupper. Ändringar av skatte- och avdragsregler är effektivare är försvagning av klimatpolitiken för att åstadkomma ekonomisk och social hållbarhet.MP:s namn aviserar att miljö konsekvent kommer att väljas när olika intressen står emot varandra. Därför har partiet en unik och ansvarsfull möjlighet att i beslutande församlingar vara den som representerar den politik som är nödvändig för att förhindra det som gör planeten obeboelig för kommande generationer.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga