Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. maj 2023
Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker
Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Kerstin Johnsson (MP), klimatambassadör och kommunfullmäktigeledamot i Lund

Utskriftvänlig
Att slippa reklam för fossila bränslen bör vara självklart
För att undvika oåterkalleliga effekter i de globala klimatsystemen, till exempel att Golfströmmen ändrar riktning eller tappar i styrka, är radikala utsläppsminskningar till 2030 nödvändiga.

Moderaternas EU-parlamentariker Arba Kokalari påstår att Miljöpartiet vill förbjuda miljömärkningarna Svanen och KRAV (Aktuella frågor 5/5). Hon hävdar också att Miljöpartiet vill stoppa reklam för solpaneler. Inget av det stämmer.Möjligen kan Kokalaris antaganden bero på att hon inte förstår våra förslag.Miljöpartiet vill på intet sätt att Svanen och KRAV ska förbjudas. Tvärtom kan de få mycket större betydelse eftersom de är typexempel på den sorts goda, välgrundade miljömärkningar som bör få utrymme på bekostnad av över 100 oseriösa miljömärkningar som idag finns inom EU.När det gäller solpaneler handlar det reklamförbud vi föreslår inte om sådant som tillverkats med inblandning av fossila bränslen (då skulle i dagsläget så gott som allt förbjudas) utan om att med miljöargument försöka sälja produkter som ökar användning av fossila bränslen.Gemensamt för de förslag som den gröna partigruppen i EU-parlamentet står bakom är att de ska förhindra ”grönmålning”, det vill säga falska och vilseledande miljöpåståenden. Konsumenter ska kunna lita på miljömärkningarna i Europa och ska inte behöva vada sig igenom ett hav av olika märkningar med olika standarder och nivåer. Därför vill vi, till skillnad från Kokalari och Moderaterna, att miljömärken ska godkännas av en relevant myndighet innan de får användas i EU.Kokalari har varit med och förhandlat fram EU:s första lagförslag för att bekämpa grönmålning och stärka konsumentmakten i den miljö- och klimatomställning som behöver ske. Resultatet av förhandlingarna kunde ha blivit bättre och tydligare. Därför lägger Miljöpartiet och den gröna gruppen fram två ändringsförslag när parlamentet idag röstar om lagen, varav det viktigaste handlar om att förbjuda ”grön” reklam av produkter som bensinbilar och oljebolag. Även om våra förslag inte går igenom kommer vi trots våra invändningar att stödja förslaget som Kokalari och resten av parlamentets utskott för rättslig kontroll och granskning av EU:s inre marknad har förhandlat fram, eftersom det ger konsumenter mer makt.Det finns starka anledningar till att reglera traditionell reklam för produkter som medför exceptionellt stora fossila utsläpp. Moderaterna var nyligen med och stoppade det förbud mot flygreklam på offentlig plats som Miljöpartiet föreslog i Lunds kommun. Varje gång någon flyger så förstörs lite av framtiden.När Moderaterna stoppade flygreklamsförbudet i Lund hänvisade de till utvecklingen inom elflyg och biobränslen. Men i flygbranschens egen färdplan mot minskade utsläpp har elflyg en marginell plats på grund av tekniska begränsningar. Flyg med biobränslen är på experimentstadiet och förekommer i ytterst begränsad omfattning. Dessutom ska bilbränslen också räcka till vägtransporter och sjöfart.Eftersom gröna politiker driver på teknikutvecklingen för klimatomställningen går utvecklingen snabbt – men inte tillräckligt snabbt för att människor ska slippa ändra sin livsstil. För att undvika oåterkalleliga effekter i de globala klimatsystemen, till exempel att Golfströmmen ändrar riktning eller tappar i styrka, är radikala utsläppsminskningar till 2030 nödvändiga.När det handlar om att bryta vanor och ändra livsstil är ett av de allra mest effektiva och enkla sätten att ändra beteende. Reklam är en företeelse som påverkar på flera olika sätt och som människor inte alltid är medvetna om: både genom att öka konsumtionen på kort sikt, men också genom att visa på vad som är normalt. I den enorma klimatutmaning som mänskligheten står inför kan det inte längre vara normalt att ta flyget till solen varje år. Den starka effekt som förbudet mot tobaksreklam på 1990-talet fick, visar att reklamförbud fungerar. Exemplet kring flyg visar att det finns sektorer där teknikutveckling inte är tillräckligt – vanor måste ändras. Att det inte finns reklam för cigarretter är självklart idag. Att slippa reklam för fossila bränslen bör vara självklart i morgon.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga