Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. marts 2023
Karin Svensson Smith (MP)
Utskriftvänlig
Samordna kommunens transporter – och få färre lastbilar i stan
Färre lastbilar gör staden trevligare att vistas i. Ett kommunal lager för samordnad varudistribution ökar beredskapen, minskar klimatpåverkan och sparar pengar åt kommunen.

När jag 2019 skrev en motion om hur antalet lastbilar i Lunds tätort kan bli färre genom att ett kommunalt varulager etableras var klimatet mitt huvudmotiv. Sedan motionen skrevs för 4 år har fler omständigheter tillkommit som talar för att motionen bör bifallas. Under pandemin blev det uppenbart hur sårbar kommunen är när det inte fanns lager med munskydd och annat. Både p g a detta och en ökad krigsrisk har kommuner av statsmakten uppmanats att inrätta egna beredskapslager.Cirka 40 kommuner har upprättat egna lager för varor som levereras samordnat till äldreboende, skolor, förskolor och andra verksamheter. Genom att leverantörer av livsmedel o. dyl. lämnar varor till ett kommunalt varulager från vilket en enda transportör sköter alla leveranser blir det möjligt att fylla lastbilarna. Distributionskostnaderna sänks samtidigt som arbetet vid mottagningsställena blir effektivare. En sammanhållen lösning ger gör det lättare att upphandla energieffektiva transporter. En bieffekt blir mer närodlat då lokala leverantörer får lättare att konkurrera med storskaliga producenter. Samarbetet med en samordnad varudistribution för Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner har lett att antalet leveransstopp per år har minskat från 26 000 till 7 000 samt 75 procent lägre klimatpåverkan.Cyklar och fotgängare behöver mer utrymme.  Med färre lastbilar ökar framkomligheten och staden blir trevligare att vistas i. En kommunal lagerlokal för samordnad varudistribution tillgodoser behoven av ökad beredskap, minskad klimatpåverkan och lägre kommunala utgifter. Kommunfullmäktige bör därför ge tekniska nämnden i uppdrag i samarbete med servicenämnden och upphandlingsutskottet utveckla ett förslag på samordning av varutransporterna till ett kommunalt livsmedelslager.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga