Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. april 2021
Karin Svensson Smith, Ordförande för Miljöpartiets klimatnätverk och kongressombud
David Ling, Språkrör Grön ungdom
Jesper Olsson, Språkrör Gröna studenter

Utskriftvänlig
En vägskatt behövs för att rädda klimatet
Det måste bli dyrare att förstöra klimatet. Trafik är det ur klimatsynpunkt viktigaste att ställa om. En avståndsbaserad vägtrafikskatt för person- och lastbilar – lägre på landsbygden och högre i städer – behöver införas.

Intäkterna ska finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik, föreslår Karin Svensson Smith, David Ling och Jesper Olsson (MP).

Förutom geografin bör skatten differentieras efter fordonets vikt. Intäkterna kan användas för att öka utbudet av tåg- och busstrafik. Såväl nationell tågtrafik som regional kollektivtrafik kan bara öka turtätheten utan taxehöjningar om det sker en större offentlig finansiering.Nuvarande styrmedel räcker inteEnligt Trafikverket använder vägtrafik, sjöfart och flyg totalt 140 TWh drivmedel varav 124 TWh är fossilt. Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och alla andra officiella källor är eniga; trafiken är den största utmaningen om Sverige ska uppfylla sina förpliktelser i Parisavtalet. Det behövs en snabb och kraftfull omställning av hela transportsektorn.Elektrifiering tar tidElektrifiering och biodrivmedel är prioriterad strategi i regeringens plan för att nå klimatmålen inom vägtrafiksektorn. Elbilsförsäljningen ökar snabbt med regeringens politik och september 2021 finns 266 000 laddbara bilar registrerade i Sverige. Men den totala bilparken är drygt 5 miljoner bilar och det är vare sig realistiskt eller resursmässigt rimligt att alla dessa byts ut till 2030.Biodrivmedel har begränsningarEn tredjedel av all biodiesel som produceras i världen används i Sverige. Ambitionen att vara ett föregångsland när det gäller klimatomställning uppnås inte genom att dammsuga den internationella marknaden på biodrivmedel för flyg, vägtrafik och sjöfart. I den officiella planen för att nå klimatmålen räknas med att användning av biodrivmedel med 70 %. En sådan ökning skulle leda till skogsskövling och är inte förenlig med en ekologiskt hållbar skogspolitik.Väg- och flygtrafiken måste minska drastisktEffektivare motorer borde ha lett till lägre utsläpp från transportsektorn, men i takt med att vi kör allt mer bil och lastbil ökar utsläppen trots det. Med hänvisning till koldioxidbudget är det oundvikligt att biltrafik och flyg måste minska rejält. Klimatskada måste inkluderas i priset på transporter och Sverige bör därför sälla sig till Tyskland, Schweiz, Belgien, Österrike och andra länder som sedan flera år har en avståndsbaserad vägtrafikskatt. En sådan skatt skapar en rättvis fördelning mellan stad och landsbygd, genom att kostnaden för att köra i städer med gott om kollektivtrafik blir klart högre än att köra på landsbygd med få alternativ till bilen. Bilen hör inte hemma i framtidens städer. Lastbilstransporter bör med tanke på vägslitage och klimatbelastning ha högre skatt jämfört med personbilstrafik.Öka kollektivtrafikenFör att få en politisk acceptans för de begränsningar av bil och flyg som är nödvändiga om klimatmålen ska nås måste kollektivtrafiken bli bättre. Då behövs både utbyggd järnväg och nya finansieringskällor till kollektivtrafiken. SJ:s bokslut visar på miljardförlust. Den regionala kollektivtrafiken har ett ännu sämre ekonomiskt läge med mångmiljardförluster i hela Sverige. Höjda taxor kan leda till färre resenärer. Att dra ner på sjukvården för att flytta anslag till kollektivtrafiken är otänkbart. För att nå klimatmålen måste därför staten ta ett större ansvar för att finansiera driften av kollektivtrafik. En vägtrafikskatt ska finansiera statliga anslag till nationell och regional kollektivtrafik.Klimatpolitiken måste leverera nu, ingenting annat är acceptabeltVi är många som oroas över vilken värld som dagens barn ska möta som vuxna. Det är hög tid att följa Greta Thunbergs huvudbudskap; Ta ansvar och ställ om i den takt som klimatforskarna rekommenderar. Miljöpartiet är det enda partiet som inte väjer när klimatkrav ställs mot andra krav och därför bör MP-kongressen i oktober 2021 anta motionerna om införande av en vägskatt som går till kollektivtrafiken. Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga