Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. maj 2021
Karin Svensson Smith, MP-oppositionsråd Lunds kommun
Shahad Lund, Ersättare tekniska nämnden (MP) Lunds kommun

Utskriftvänlig
MP: Skapa fler bostäder i de fastigheter vi redan har
Det behövs initiativ för att skapa bostäder i fastigheter, som tidigare använts för handel eller som arbetsplatser, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith och Shahad Lund.

Eftersom bostadsbyggnation har en mycket stor klimatpåverkan borde hus som redan finns användas mer effektivt i stället för att låta nyproduktion av bostäder vara enda metoden för att motverka bostadsbrist. Bristen på bostäder kan aldrig byggas bort, eftersom underskottet framför allt gäller billiga bostäder och nyproduktion är dyrt. Ett dåligt utnyttjat bostadsbestånd får dock konsekvenser för såväl arbetsmarknad som den regionala tillväxten och de individer som inte har möjlighet att bo i enlighet med sin livsfas.Ett sätt att tillgodose bostadsbehovet är att underlätta för flyttkedjor. När det skapas projekt som är attraktiva för äldre, gärna i närheten av där de bor i dag och nära ett lokalt centrum med bra service, skapas långa flyttkedjor med positiva effekter för alla. När människor över 55 år flyttar lämnar de ofta en större lägenhet eller villa som blir tillgänglig för exempelvis en småbarnsfamilj, som i sin tur kanske lämnar en mindre lägenhet där en ung person kan flytta in. Även om staten genom ändrade beskattningsregler har störst möjlighet att påskynda flyttkedjor kan kommunen hjälpa till med bostadsmatchning/förmedling för äldre och flytthjälp.Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till cirka 10 procent, enligt Ingenjörsvetenskapsakademin (Iva) som inom projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” tagit fram en rapport där ett fyrtiotal aktörer från akademi, näringsliv, kommuner, myndigheter, finansiell sektor och civilsamhälle har bidragit. Den största resurseffektiviseringen i bygg- och fastighetsbranschen kan ske genom att befintliga fastigheter utnyttjas bättre. På uppdrag av regeringen har Boverket 2020 utrett förutsättningarna för omvandling av lokaler till bostäder. Många arbetsgivare överväger att mer permanent använda sig av distans- och hemarbete i sina verksamheter även efter att covid 19-restriktionerna upphört. E-handeln har fått en rejäl skjuts under pandemin med stora effekter för detaljhandeln. Därför behövs initiativ för att skapa bostäder i fastigheter, som tidigare använts för handel eller som arbetsplatser. I ett bostadshus kan det vara aktuellt att inreda lokaler som inte tidigare har nyttjats som bostäder. Det kan gälla butikslokaler, lager, tvättstugor och vindsförråd eller när kontorshus omvandlas till bostäder. För att vara seriös i klimatpolitiken bör nybyggnation vara en tredjehandsstrategi som används först när andra sätt att tillgodose bostadsbehov inte leder till ett önskvärt resultat.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga