Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. januar 2021
Karin Svensson Smith (MP) oppositionsråd Lund
Michael Andresen (MP) Örebro
Lars Friberg (MP) Uppsala
David Hellsing (MP) Härnösand
Elisabet Jansson (MP) Tierp
Anne-Marie Lindén ordförande MP-Ängelholm
Nils Seye Larsen ordförande MP-Umeå
Christina Maysdotter (MP) kongressombud Härnösand
Claes Melin ordförande MP-Tomelilla
Elin Stenberg (MP) Östersund
Barbro Stigsdotter (MP) Höganäs
David Westsson språkrör MP-Haag

Utskriftvänlig
MP:s sjunkande siffror beror på att vi inte har renodlat klimatprofilen
På söndag ska Miljöpartiet välja nytt språkrör som ska efterträda Isabella Lövin. Det viktigaste är att välja en person som inser att partiets existensberättigande hänger ihop med klimatfrågan. Det är i den frågan som väljarna har förtroende för Miljöpartiet. Därför bör Elin Söderberg med sin kompetens inom miljö och klimatfrågor väljas, skriver Karin Svensson Smith (MP) och elva andra miljöpartister.

För att avgöra vem som är mest lämpad att bli nytt språkrör i Miljöpartiet krävs en analys av vilken funktion partiet ska fylla. Trots stora satsningar på att lyfta fram andra frågor är miljö- och klimatfrågor det enda politikområde som människor i allmänhet positivt förknippar med Miljöpartiet. Inom alla andra politikområden har väljarna ett lågt förtroende för Miljöpartiets politik. Gissningsvis är det många som anser att Miljöpartiets konsekventa prioritering av miljö och natur är det som berättigar partiets existens.Förtroendet i miljöfrågor

Miljöpartiet bildades för ca 40 år sedan i protest mot de etablerade partiernas kortsiktighet och ointresse av att låta kommande generationers behov påverka dagspolitiken. Nu har verkligheten kommit ikapp och allt fler inser att mänskligheten i rask takt håller på att såga av den gren vi sitter på. David Attenboroughs film om livet på vår planet, bränderna i Kalifornien, glaciärernas avsmältning; uppräkningen av väckarklockor kan bli lång. Därför borde Miljöpartiet koncentrera sig på det guldägg ur väljarperspektiv partiet sitter på – förtroendet i miljöfrågor.Den förändring Sverige och resten av världen behöver genomgå är gigantisk. Med stigande hastighet förbrukas ändliga råvaror, framför allt fossila bränslen vars förbränning leder till den växthuseffekt som förändrar klimatet. I jakten på mer energi och metaller skövlas skogar och landskap. Hittills har jordens ekosystem mildrat effekterna av människans utsläpp genom att ta upp och lagra en del. Men denna buffringskapacitet avtar snabbt när haven blir varmare och skogar huggs ner. I det läget behövs ett parti som låter klimat och biologisk mångfald vara överordnat alla andra frågor. Folk är inte dummare än att de förstår att det inte räcker med att sortera sopor och byta till elbil. Statens investeringar måste styras om till järnvägsutbyggnad i stället för motorvägar. Stöd för att hålla flyget under armarna bör dirigeras om till förbättrad kollektivtrafik. För skogsbruket måste miljömålet vara överordnat produktionsmålet.Att opinionssiffrorna för Miljöpartiet sjunker samtidigt som temperaturen stiger är ett underbetygSka ett parti växa i opinionsmätningar och valresultat måste det gå i takt med sina presumtiva väljare. I en demokrati har väljarna alltid rätt. Interna partimeriter är relevant för interna uppdrag, men ett språkrör är partiets ansikte och framför allt öron utåt. Gröna partier i Tyskland, Österrike och flera andra länder har vuxit i takt med att Greta Thunberg-rörelsen har spridit sig över världen. Att opinionssiffrorna för Miljöpartiet sjunker samtidigt som temperaturen stiger är ett underbetyg. Det lär inte bli bättre av att välja ett språkrör som vill bredda med sociala frågor och jämlikhet i stället för att fokusera på klimat och ekosystem. En breddning kanske kan tillfredsställa en intern partiopinion. Men utan väljarnas förtroende kan ett parti inte genomföra någonting. Dessutom står inte jämlikhet och rättvisa i motsats till klimat och miljö. Klimatfrågan är i grunden en fråga om rättvisa – mellan generationerna, mellan jordens alla folk och mellan människor i Sverige. Klimatpåverkan korrelerar till inkomst och det är hög tid för de rika att betala för sina utsläpp.Krävs politik

Miljöpartiet behövs för att skapa de förutsättningar som gör att människor kan leva ett gott liv utan att inskränka på andras livsutrymme vare sig nu eller senare. Det räcker inte med människors individuella val. Det krävs politik för att bli en god planetskötare. Miljöpartiet har ett stort ansvar för att utveckla och genomföra en sådan politik. Inget annat parti än Miljöpartiet har en klimatfärdplan. Forskarna kan rapportera och ge förslag men bara politiker kan besluta och implementera. För att kommunicera klimatfrågan till andra partier behövs ingående kunskap om klimatomställningen. Med tanke på denna uppgift är Elin Söderberg med sin kompetens i klimat- och miljöfrågor det lämpligaste valet av nytt språkrör.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga