Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. juli 2020
Karin Svensson Smith och Carl-Johan Jargenius
Utskriftvänlig
Tågtunnel under Lund är ett hot mot höghastighetstågen
Det vore orimligt om alla kommuner likt Lund kräver att järnvägen ska gå i tunnlar genom tätorten. Det är en enorm kostnadsfördyring. Generellt gäller att förorda den järnvägslösning som snabbast blir klar, skriver Karin Svensson Smith (MP) och järnvägsdebattören Carl-Johan Jargenius i Kvp.

Regeringen uppdrog den 25 juni åt Trafikverket att komplettera utredningarna om nya stambanor för höghastighetståg. Verket ska analysera möjliga linjesträckningar, hur fort tågen ska gå och hur banorna ska byggas. I uppdraget ingår också att se var stationerna ska ligga. Givetvis ska verket ta hänsyn till samhällsekonomiska och klimatmässiga effekter.Lund är i dag en av de kommuner i landet som har den allra bästa tågtrafiken. Lokaltåg till hela Skåne, Öresundståg till Göteborg, Blekinge, Halland och södra Småland och Danmark, SJ:s snabbtåg till Köpenhamn, Stockholm och Göteborg, Snälltåget till Stockholm, etcetera.Om trafiken genom Skåne ska kunna öka behövs fler och längre tåg. Men också fler spår. Därför byggs just nu ytterligare två spår längs stambanan Malmö – Lund. Tanken är att fortsätta med att bygga ut södra stambanan med ytterligare två spår från Lund till Hässleholm. De nya spåren genom Skåne blir en del av den framtida höghastighetsjärnvägen genom södra Sverige.Tidsplanen och investeringsramarna för projektet äventyras av Lunds kommun, som inte nöjer sig med Trafikverkets och Jernhusens förslag till nya spår och ny stationsbyggnad i Lund. En majoritet i kommunfullmäktige (den så kallade Lundakvintetten bestående av Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna) hänvisar bland annat till de barriäreffekter som järnvägen genom Lund medför. Det försvårar möjligheten att röra sig i staden och försämrar enligt partierna möjligheterna att utveckla centrala Lund. Därför kräver partierna en tunnellösning. Partierna vill också få bort godstågen från Lunds central genom att bygga en separat tunnel för godstågen under staden eller genom att anlägga en helt ny järnväg förbi Lund. Kostnaderna beräknas till 18-22 miljarder kronor.Trafikverket konstaterar att förslagen från Lunds kommun innebär en enorm kostnadsfördyring samtidigt som de inte ger några förbättringar för tågtrafiken. De medför också stora störningar under byggtiden. Järnvägstrafiken måste stängas av helt under lång tid och Lunds stadskärna kommer att vara en byggarbetsplats under många år.Det vore orimligt om alla kommuner likt Lund kräver att järnvägen ska gå i tunnlar genom tätorten. Samma problem med barriäreffekter finns i flera kommuner längs stambanan, exempelvis i Hässleholm och Eslöv. Lund får förutom en helt ny Pågatågsstation i Klostergården enligt Trafikverkets och Jernhusens förslag också en modern kapacitetsstark centralstation i Lund.Järnvägstrafiken i hela södra delen av landet är beroende av de kapacitetsförbättringar som utbyggnaden av södra stambanan innebär. Generellt gäller att den järnvägslösning som snabbast blir klar bör förordas. Den kan relativt snart bidra till tågtrafik som går i tid, har kapacitet att ta emot alla som vill åka tåg och i en del fall ersätta flygtrafik.Regeringen har angivit en investeringsram på 205 miljarder kronor. För Trafikverket gäller att bygga så många mil höghastighetsjärnväg som möjligt mellan våra städer, inte att slösa miljarder på dyra stationslösningar i städerna.Här är länk till debattartikeln i KvällspostenLäs gärna även replik på den här debattartikeln och även Karin och Carl-Johans slutreplik.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga