Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. november 2019
Karin Svensson Smith (MP, oppositionsråd i Lund
Karolina Skog (MP), riksdagsledamot och finanspolitisk talesperson för Miljöpartiet
Shahad Lund, ordförande för Miljöpartiet i Lund

Utskriftvänlig
Färdigställ snarast supercykelstråket mellan Malmö och Lund.
Att plöja ner miljarder kronor på bredare motorvägar och samtidigt mest bara dutta och utreda när det kommer till cykelvägar håller inte längre. Det skriver Karin Svensson Smith, Karolina Skog och Shahad Lund, Miljöpartiet.

Malmö och Lund brukar turas om att utses som de bästa städerna för cykling i Sverige. Nu är tiden inne att förena de två genom en högklassig snabbcykelväg.Region Skånes färska rapport Koncept för Supercykelstråk i Skåne innehåller allt politiker behöver veta för att fatta beslut så att cykelstråket kan bli verklighet. I åtta år har det utretts och diskuterats. Nu är det tid för handling.Forskarna är överens om de stora hälsofördelar som fysisk aktivitet medför. Idag är det klarlagt att även hjärnans åldrande kan motverkas genom regelbunden motion. Men många har svårt att få tid till motion i vardagen.Ett supercykelstråk mellan Malmö och Lund bidrar till Region Skånes möjlighet att vara en framträdande destination för såväl turism och rekreation som vardagscykling.Köer och trafikolyckor på E22 samt strul i tågtrafiken leder till att fler vill pröva cykelpendling som ett alternativ. Elcyklarna har öppnat möjligheter för att fler vill cykla och det leder till efterfrågan på snabba cykelvägar med bra standard.Miljöpartiet tog i januari 2011 initiativ till att kommunerna och Trafikverketskulle arbeta för en”cykelhighway”mellanMalmö och Lund. Förslaget ledde till att Malmö stad, Lunds, Burlövs, Staffanstorps kommuner och Region Skåne undertecknade en avsiktsförklaring i vilken det står att de ska samverka kring förbättringar av den nuvarande cykelvägen och trycka på Trafikverket så att det inrättar ett supercykelstråk.Det är hög tid att de nu infriar sina löften om att skapa en sammanhängande och komfortabel cykelväg som inbjuder till att fler byter bilpendling mot cykelpendling.I avsiktsförklaringen konstaterade Region Skåne och kommunerna att framkomligheten på den cykelväg som idag finns mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lund bitvis är begränsad.För att de som cyklar ska kunna förflytta sig längre sträckor, från en kommun till en annan, behöver cykelvägar ingå i planeringen av nya bostäder. Allt för att man till exempel enkelt ska kunna cykla fram och tillbaka till jobbet.Avsiktsförklaringen slår fast att det finns flera vinster med den snabbcykelväg som kommunerna och Region Skåne förespråkar:● Restiden förkortas jämfört med dagens gång- och cykelväg.● Framkomligheten för cyklister ökar genom hinder, omvägar och blandning med fotgängare minimeras.● Hastigheter för cyklister på upp till 30 km/h utanför tätorter och 20 km/h inne i tätorter möjliggörs genom att gång- och cykelvägen utformas på ett bättre sätt.● Cykeltrafikens andel av all trafik mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lund ökar.● Anslutningarna för cyklister till såväl gammal som ny bebyggelse längs med sträckan Malmö-Lund förbättras.● Antalet olyckor med oskyddade trafikanter minskar.Under slutet av augusti år 2020 kommer all tågtrafik mellan Malmö och Lund att vara inställd i sex dygn på grund av järnvägsbygge då södra stambanan på sträckan byggs ut från två till fyra spår. Med tanke på de mycket stora pendlingsströmmarna mellan städerna är det viktigt att det då finns optimala förutsättningar för att använda cykel för att ta sig till jobb eller studier.För att möta klimatkrisen måste politiker utveckla de alternativ som gör klimatsmart resande enkelt och pålitligt. Att plöja ner miljarder kronor på bredare motorvägar och samtidigt mest bara dutta och utreda när det kommer till cykelvägar håller inte längre.Det nationella klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan, rekommenderar regeringen att låta FN:s klimatmål vara överordnade i all trafikplanering. Region Skåne och kommunerna måste ta dessa råd på allvar och följa dem. Sverige första motorväg för bilar byggdes mellan Malmö och Lund. Låt Skåne och Malmö-Lund än en gång visa vägen för framtiden.Färdigställ snarast supercykelstråket mellan Malmö och Lund.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga