Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. juni 2019
Anton Fendert (MP), oppositionsråd Sundbyberg Stad
Malena Ranch (MP), regionråd Region Uppsala
Daniel Helldén (MP), borgarråd Stockholms Stad
Katarina Luhr (MP), borgarråd Stockholms Stad
Sara Bronner (MP), språkrör och gruppledare Örebro
Agneta Niklasson (MP), regionråd Region Östergötland
Tomas Eriksson (MP), regionråd Region Stockholm
Ulrika Frick (MP), regionråd Region Västra Götaland
Anna Wåhlström (MP), ordförande Miljöpartiet Sörmland
Marcus Friberg (MP), oppositionsråd Helsingborg kommun
Andréa Bromhed (MP), gruppledare Hudiksvall
Anders Lönroth (MP), oppositionsråd Huddinge
Eva Pethrus (MP), gruppledare Täby
Anna Thunell (MP), kommunalråd Västerås
Elin Söderberg (MP), ordförande Miljöpartiet Västerbotten
Brita Wessinger (MP), ordförande Miljöpartiet Västernorrland
Karin Svensson Smith (MP), kommunalråd Lund
Malin Hagerström (MP), kommunalråd Nyköping
Marco Venegas (MP), kommunalråd Nyköping
Emma Lindqvist (MP), regionråd Region Västerbotten
Isabel Enström (MP), gruppledare Gotland

Utskriftvänlig
Låt Lövin bli Sveriges nya EU-kommissionär
21 MP-politiker: Vårt språkrör är den ledande kraften

Inom kort utser regeringen Sveriges EU-kommissionär för de kommande fem åren. Sveriges ledarskap på miljö- och klimatområdet förpliktigar i Europapolitiken. Därför vill vi att Isabella Lövin ska nomineras till EU-kommissionär.Runtom i Europa strejkar unga för en mer radikal klimatpolitik. Kraven på minskade utsläpp har drastiskt hårdnat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation senast 2045.Sverige har påbörjat en imponerande omställning, som bland annat har lovordats av FN:s generalsekreterare. Isabella Lövin har varit den ledande kraften.Lövins politiska förmåga gör henne till en av de bäst lämpade personerna att forma EU-kommissionens miljö- och klimatarbete. Under sina dryga fem år i Europaparlamentet lyckades hon förändra unionens fiskeripolitik i grunden, stärka kraven på hållbart fiske och kraftigt begränsa överfisket. Som ett kvitto på sitt goda politiska hantverk utsågs Lövin 2014 till vice ordförande i EU:s fiskeriutskott. Tre år senare ledde hon FN:s havskonferens.Lövin gör även fortsatt ett fantastiskt jobb och har i rollen som miljö- och klimatminister fortsatt att påverka EU-politiken. Tack vare Miljöpartiets förslag i ministerrådet har cirka 2,5 miljarder utsläppsrätter tagits bort från unionens utsläppshandel. Det motsvarar 50 gånger Sveriges årliga utsläpp.Efter reformen steg priset för utsläpp med över 500 procent. I dag stängs kolgruvor i Ungern, Tyskland och andra EU-länder, mycket tack vare Isabella Lövin.De kommande åren måste Europa fortsätta att skärpa den gröna omställningen och inspirera andra att ta efter. Som bistånds- och klimatminister har Lövin blivit ett namn att räkna med på platser över hela världen. Tiden på Utrikesdepartementet har gett henne ett betydande internationellt kontaktnät.Lövins förståelse för andra länders utmaningar är en förutsättning för att få med sig regeringar utanför EU i ett ambitiöst klimatarbete.Sverige har bestämt sig för att ta ledartröjan i bygget av en mer hållbar värld. Stefan Löfvens regering kommer att behöva visa mod på hemmaplan. Men Sveriges ledarskap på miljö- och klimatområdet förpliktigar även utanför landets gränser. Nu är det dags att vara modiga i Europa. Klimatkrisen behöver en grön kommissionär. EU behöver Isabella Lövin.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga