Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. juni 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund

Utskriftvänlig
MP i Lund väljer att påverka verkligheten
En ökad utdelning från LKF kommer alltså inte att påverka bostadshyrorna

Mattias Olsson (S) och Jesper Sahlén (V) riktar kritik mot Miljöpartiets uppgörelse med den styrande kvintetten i Lunds kommun. MP prioriterar, som framgår av namnet, miljön högst. Utöver detta utgår MP:s ställningstaganden från solidaritet och jämställdhet. MP:s överenskommelse med kvintetten gäller enbart delar av budgeten och att göra Höjeådalen till ett naturreservat. MP är eniga med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ om att kommunens ekonomi måste stärkas och därför föreslår vi en skattehöjning på 25 öre. MP vill satsa mer på barn och skola jämfört med kvintetten. Merparten av vår skattehöjning syftar därför till att prioritera mindre barngrupper, med målet att Lund ska följa de riktlinjer som säger en gruppstorlek på max 11 barn i åldern 1-3 år, max 15 barn i åldern 3-5 år samt max 25 elever per klass i grundskolan.Sverigedemokraterna är vågmästare i Lunds kommunfullmäktige. Under den senaste budgetbehandlingen hade SD utslagsröst i flera viktiga budgetfrågor. Inget ansvarstagande och demokratiskt parti kan tycka att det är önskvärt. I och med överenskommelsen mellan MP och kvintetten har SD:s inflytande minskat. Ett återkommande problem i kommunen har varit att socialnämnden år efter år gått med stora underskott. Socialnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för utsatta grupper, bland annat flyktingar. Eftersom socialnämnden är i stort behov av mer resurser är vi glada över att kunna tillföra 30 miljoner för bostadssociala åtgärder – bland annat förebyggande arbete för utsatta barn och öppen missbruksvård. För att finansiera dessa bostadssociala insatser innebär överenskommelsen med kvintetten en ökad vinstutdelning från Lunds Kommunala Fastighetsbolag, LKF, med 30 miljoner. MP har tidigare varit emot ett ökat uttag från LKF. Men i ett läge där de borgerliga och SD blockerar skattehöjning har vi accepterat en ökad utdelning som tas av LKF:s vinst från uthyrning av kommersiella lokaler och p-avgifter. Detta betraktar vi som en temporär åtgärd för att förhindra kraftiga nedskärningar i socialnämndens förebyggande arbete. För MP är det viktigt att utdelningen inte är i konflikt med huvuduppdraget, för LKF:s del att tillhandahålla goda bostäder till rimliga hyror. Hyran är resultat av förhandlingar och nivån är inte kopplad till vinstens storlek eller hur vinsten används. En ökad utdelning kommer alltså inte att påverka bostadshyrorna. Utdelningen kommer att göras från de delar av LKF som inte är bostadsuthyrning. 30 miljoner, av en total vinst på 150 miljoner, kommer i sin helhet att tillfalla socialnämnden. Att vinstuttag från kommunala bolag inte är en helig ko för S visas av att de liksom kvintetten föreslår en ökad utdelning från energibolaget Kraftringen, där Lunds kommun är majoritetsägare. Beträffande Kraftringen är MP negativa till en ökad utdelning eftersom det kan äventyra satsningar på förnybar energi och att säkra leverans av el till ett rimligt pris.I det komplicerade parlamentariska läge som råder med SD som vågmästare strävar MP efter att försöka använda förtroendet väljarna har gett oss till att påverka politiken i en grön och solidarisk riktning. För att kunna genomföra det Miljöpartiet tycker är viktigt behöver vi ibland kompromissa. Sådan är ju politikens natur så länge man inte har egen majoritet. Alternativet är att slipa på de radikala formuleringarna, låta SD fälla utslagsrösten och sedan formulera en rättrogen reservation. I tider av klimat- och ekosystemkris väljer MP att påverka verkligheten. Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga