Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. juni 2019
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith (MP) kommunalråd Lund.

Utskriftvänlig
Lundakvintettens politik är inte ekologiskt hållbar
Lundakvintetten och Socialdemokraterna väljer att stå för en del av kostnaderna för att E22 ska breddas och en ny motorvägsavfart byggas vid Ideon. Att planera för en ökning till 70 000 fordon per dygn är förödande ur klimatsynpunkt, men leder också till att barn på en förskola, Uarda, och andra barn påverkas av hälsovådliga luftföroreningar och buller

Lunds borgerliga minoritetsstyre, Lundakvintetten, påstår att den genom att föra sin politik ”kan lämna över en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun till de generationer som kommer efter oss” (Aktuella frågor 29 maj).Det är ett konstaterande som vare sig har täckning i kommunens egen miljöredovisning eller i det statliga klimatpolitiska rådets granskning av kommunens klimatarbete.Förvisso har kvintetten till följd av en uppgörelse med Miljöpartiet skyddat Höjeådalen mot den exploatering som planerades i kommunens översiktsplan, men det räcker inte på långa vägar för att påstå att Lunds utveckling är ekologiskt hållbar.Överallt i världen klimatstrejkar nu barn och ungdomar. Deras budskap är tydligt: det är dags för vuxna att ta sitt ansvar. Ingen politisk uppgift är viktigare än denna.Enligt beslut i kommunfullmäktige ska barns rättigheter beaktas i alla beslut som fattas i Lund. Ingen kan ha missat att klimatförändringarna äventyrar barnens framtid. Trots det tas ingen hänsyn till just detta vid en rad politiska beslut i Lunds kommun.Lundakvintetten och Socialdemokraterna väljer att stå för en del av kostnaderna för att E22 ska breddas och en ny motorvägsavfart byggas vid Ideon. Att planera för en ökning till 70 000 fordon per dygn är förödande ur klimatsynpunkt, men leder också till att barn på en förskola, Uarda, och andra barn påverkas av hälsovådliga luftföroreningar och buller. De skattepengar som används till mer motorväg skulle kunna användas till cykelvägar och kollektivtrafik.Lundakvintetten har arbetat för att förkorta kommunens tidsbegränsade avtal för de människor som har kolonier och odlingslotter. Det går också tvärtemot vad som behövs: mer mark för odling och fler som vill ha bärbuskar, odla grönsaker och sköta blommor.När det som nu byggs mer än någonsin i Lunds kommun är det extra viktigt att slå vakt om det gröna. Kommunen borde känna ansvar för att humlor, vilda bin och andra pollinatörer har tillgång till den växtlighet som finns i bland annat koloniträdgårdarna.Lunds kommun fick nyligen en hedrande förstaplats i Ekomatsligan, den ideella föreningen Ekomatcentrums årliga statistik över hur stor andel av livsmedelsinköpen i kommuner och landsting som är ekologiska. För tredje året i rad blev det seger för Lund även i klassen bästa ”svekologiska” kommun, det vill säga högst andel svenskproducerade ekologiska livsmedel. Med 77 procent ekologiskt bröd kammade Lund dessutom hem det speciella ekobrödspriset. Istället för att glädjas åt dessa utmärkelser föreslår kvintetten att anslagen till skolmat minskar eftersom ambitionerna för ekologiskt ska minska. Miljöpartiet vill istället öka kraven på skolmaten; förutom odlat utan bekämpningsmedel, gärna närodlat, näringsrikt och gott.Lunds kommun är nominerad till att bli Årets Fairtrade City. Lundakvintetten vill att kommunen ska lämna Fairtrade City. Kvintettens motiv är att: ”det är slöseri med skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke. Certifieringen kräver onödigt stora resurser från andra verksamheter …”. Men Fairtrade City är inte en certifiering. Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Verksamheten syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.Det är bra att Lundakvintetten vill bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Men det krävs tuffa åtgärder som minskar klimatpåverkan och värnar ekosystem för att politiken ska svara mot barnens berättigade krav på en ekologiskt hållbar framtid.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga