Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. juni 2019
Karin Svensson Smith
Kommunalråd (MP)
Ulf Nymark
Kommunfullmäktigeledamot (MP)
Axel Hallberg
Kommunfullmäktigeledamot (MP)

Utskriftvänlig
Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet
Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet, även i budgeten för 2020. Därför har vi gjort en överenskommelse med den styrande Kvintetten om delar av budgeten. Vi är nöjda över flera vinster i överenskommelsen, inte minst att Höjeådalen skyddas och görs till naturreservat.

Denna överenskommelse berör socialnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. I kommunfullmäktige är SD vågmästare. På senaste budgetmötet fällde SD utslaget i flera viktiga budgetfrågor. Inget ansvarstagande parti kan tycka att detta är önskvärt. Med överenskommelsen minskar vi SD:s inflytande.Höjeådalen skyddas. I överenskommelsen skyddas Höjeådalen från den exploatering som förutsätts i kommunens översiktsplan från 2018. Miljöpartiet har länge kämpar för att bevara det fantastiska naturområdet Höjeådalen. Detta är viktigt, både för människors möjlighet till rekreation och för den biologiska mångfalden.Delade turer avskaffas. Det är en skam att delade turer, som sliter ut dem som arbetar inom omsorgen, fortfarande finns kvar i kommunen. I överenskommelsen med Kvintetten har vi fått igenom ytterligare en satsning på att delade turer ska avskaffas under mandatperioden.Satsning på bostadssociala åtgärder. År efter år går Socialnämnden med stora underskott. Socialnämnden ansvarar för utsatta grupper, bland annat flyktingar, barn i utsatta miljöer och de som fastnat i missbruk. Eftersom Socialnämnden är i stort behov av mer resurser är vi glada över att kunna tillföra 30 miljoner för bostadssociala åtgärder – bland annat förebyggande arbete för utsatta barn.Ökat vinstuttag temporär åtgärd. För att finansiera de sociala insatserna har vi kommit överens om att öka kommunens andel av LKFs vinst med 30 miljoner. MP har tidigare varit emot ökat vinstuttag från LKF. Men i ett läge där de borgerliga och SD blockerar skattehöjning har vi accepterat ökad vinstutdelning från LKFs kommersiella lokaler och p-avgifter som en temporär åtgärd för att förhindra kraftiga nedskärningar i Socialnämndens förebyggande arbete. De boendes hyror påverkas inte på något sätt av ökad utdelning till kommunen. LKF:s vinster används aldrig för att justera hyresnivån.MP kommer att satsa på miljö, skola och kultur. Nästa vecka presenterar vi vår budget i sin helhet. Miljöpartiet kommer självklart att säga nej till den nedskärning Kvintetten föreslår på miljöområdet. Vi kan aldrig acceptera att miljöarbetet får mindre resurser. Vi kommer att fortsatt satsa på ekologisk mat, rättvis handel och presentera rejäla satsningar på miljö, klimat, skola och kultur.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga