Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 18. april 2019
Karin Svensson Smith
Kommunalråd för Miljöpartiet i Lund

Utskriftvänlig
Vi behöver fler gröna oaser i framtiden
Lund behöver fler rekreationsområden som är tillgängliga för personer som färdas utan bil, inte färre.

I sitt inlägg i Åsikter 16 april 2019, skriver Per Strandell att många gröna förkämpar går till attack när bostadsbyggande planeras alltför nära Höje å. Och ja, om det är vad som krävs för att skydda de få naturliga grönområden som finns nära stadskärnan så går Miljöpartiet gärna till attack. Vi gör det som står i vår makt för att bevara och värna biologisk mångfald och den unika naturen i Höjeådalen. Vi går så långt i vår kamp för att värna om Höjeådalens gröna värden för nuvarande och kommande generationer, att vi har motionerat om att Lunds kommun ska göra området till ett kommunalt naturreservat. Många lundabor vill, liksom vi, bevara och utöka Höje å naturområde. I skrivande stund har Lundaförslaget ”Höjeådalen till nationellt naturreservat” 480 röster, vilket innebär att hundratals Lundabor vill lyfta området ytterligare, genom att göra det till nationellt naturreservat. Höjeådalen är ett riksintresse för rekreation och friluftsliv.Strandell skriver i sitt inlägg att Lund redan har enormt många grönområden, och radar upp parker, kyrkogårdar och andra anlagda grönområden i staden. Dessa områden är viktiga gröna lungor i staden, men vi behöver också behålla de få naturområden vi har i Lund. Åstråket är ett av de mest välbesökta i Lunds kommun, tack vare sin storlek och närhet till staden. Här rör sig cirka 120 000 besökare årligen. Lund behöver fler rekreationsområden som är tillgängliga för personer som färdas utan bil, inte färre. Gröna oaser med och utan koloniområden kommer att behövas ännu mer i framtiden. För många Lunda- och Staffanstorpsbor är Höjeådalen det enda närbelägna större naturområdet som nås till fots eller med cykel.Lund expanderar och Miljöpartiet välkomnar byggandet av bostäder. Men, när Lund nu expanderar söderut, är det viktigt att det som idag är grönområde och åker längs Höjeådalen bibehålls. Bebyggelse eller annan exploatering ska enligt oss enbart vara tillåten på redan hårdgjord yta. Området kommer att bli tillgängligt för fler i samband med att den planerade pågatågsstationen på Klostergården förverkligas. Syftet med stationen är inte enbart som Strandell skriver, att boende kan nyttja den, utan också att fler besökare och turister kommer att ha tillgång till Höjeådalen. En bevarad Höjeådal höjer stadens attraktionskraft. Lika lite som det bör byggas i Stadsparken eller i Botaniska trädgården bör det byggas i Höjeådalen.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga