Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 18. april 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Utskriftvänlig
Vi behöver slätare underlag för cyklar och rullstolar
Städerna måste anpassas för såväl säker gångtrafik som snabbcykling, lådcyklar och cykling i maklig takt.

Elfe Olsson undrar under vinjetten Åsikter, Sydsvenskan 2 april, varför smågatsten ska bytas mot betong i Lunds kommun. Nu har vare sig jag eller någon annan politiker mig veterligen hävdat att det ska vara just betong som ersätter smågatsten. Det flera av oss framför är att cyklister och rullstolsburna behöver ett slätare underlag för förflyttning i staden. Om det ska vara betong, asfalt eller granithällar med större mått är det svårt för oss som lekmän att avgöra.Vi är många som vill värna om en levande stad med en stadskärna med som är attraktiv att vistas i. Tomma skyltfönster är ett negativt inslag. Lund bör vara tillgängligt för fler än oss som bor i staden. Därför har MP föreslagit att det ska bli en pendlarparkering vid spårvagnens ändhållplats så att bilburna från till exempel de östra kommundelarna lätt ska kunna komma till centrum. Ska bilister förväntas byta till cykel måste det finnas sammanhängande snabbcykelstråk med slät yta som lämpar sig för smala däck. De som likt mig har cyklat i Malmö eller Köpenhamn förstår vad jag menar.Den färska rapporten från klimatpolitiska rådet visar med all önskvärd tydlighet att volymen vägtrafik måste minska kraftigt om det ska finnas en chans att bromsa jordens uppvärmning. Starka hälsoskäl talar för att bilkörning byts mot aktiv mobilitet. Detta innebär att städerna måste anpassas för såväl säker gångtrafik som snabbcykling, lådcyklar och cykling i maklig takt.Valet av gatubeläggning och dess underbyggnad bör göras utifrån en livscykelanalys som inbegriper klimat, arbetsmiljö, ekonomiska och andra relevanta faktorer. Asfalt är ett fossilt material med kort hållbarhet om bussar eller annan tung trafik kör på den. Betong håller längre, men kräver mycket energi vid tillverkning. Större granithällar där skarvarna blir färre och smalare kan vara ett alternativ. De kan användas till allt ifrån slingriga gångvägar i trädgårdar till tungt trafikerade vägar och offentliga torg. Gatstenshällen påminner utseendemässigt om en stor gatsten. Ett sådant material kan kanske passa i den kulturhistoriska miljö som finns i Lund.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga