Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. marts 2019
Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd Lunds kommun

Utskriftvänlig
Hållbarhet kräver nytänkande
Greta Thunbergs ständigt återkommande klimatprotest vid riksdagshuset har fått efterföljare världen över. ”Fridays for Future” uttrycker ett nödrop till beslutsfattarna – stoppa utsläppen NU. Allt fler bestämmer sig för att inte längre bidra till klimatförändringen genom att flyga.

Begränsning av utsläppen räcker inte för att undvika en skadlig temperaturökning. Tidigare utsläppt koldioxid måste åter bindas, t.ex. genom växternas fotosyntes så att mängden lagrad kol i mark och växtlighet ökar. Fler stora träd kan samtidigt ge skugga och svalka under värmeböljor. Träden motverkar översvämningar vid skyfall och långvariga regn. Men om det ska finnas tillräckligt med yta för att anlägga områden med vegetation i städer måste andelen hårdgjord yta i tätorterna minska. En sådan förändring är bara möjlig om trafiken blir yteffektiv. Fler måste byta från bil till kollektivtrafik, cykel och gång så att mark kan frigöras.FNs projektleveransorganisation UNOPS har bestämt att sätta upp ett globalt innovationscentrum i Lund. UNOP arbetar med hållbar utveckling genom upphandlingar, utvecklings- och infrastrukturprojekt. Placeringen i Lund kan ses mot bakgrund av alla de högteknologiska innovationer inom exempelvis telecom och medicinsk teknik som sett dagens ljus i kommunen. Universitet är Nordens största med ett ständigt inflöde av utländska studenter och forskare. Här bedrivs högkvalitativ klimat-, miljö- och kollektivtrafikforskning. Kommunen är ett nav i en global kunskapsutveckling.Medan utsläppen från el och uppvärmning i Lunds kommun minskat starkt sedan 1990 har utsläppen från transportsektorn legat stilla. Om klimatmål ska nås krävs därför fokus på transporter. Byte från bil till kollektivtrafik, cykel och gång samt byte av drivmedel. Spårvagnstrafik, station på Klostergården och höghastighetsjärnväg kan stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft i relation till bil. Olika bildelningstjänster och taxi kan komplettera linjelagd busstrafik, särskilt i de östra kommundelarna. Ny teknik kan synliggöra kombinationsmöjligheter för resenärer och underlätta betalning i sömlösa system. Det måste bli lättare att kombinera kollektivtrafik med såväl taxi som cykel. Cykelvägnätet behöver förbättras för att möjliggöra cykelpendling på medellånga avstånd.Fridays for Future och Greta Thunberg riktar sina krav mot det politiska systemet. Det är hög tid att fasa ut alla investering som bibehåller fossilberoende och istället göra Sverige till en permanent världsutställning för ett oljefritt och ekologiskt hållbart samhälle. En målmedveten politik kan möta människors klimatoro, fånga människors engagemang och skapa living labs för hållbar mobilitet.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga