Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. september 2018
Karin Svensson Smith, Axel Hallberg och Lars Wirtén 1:a, 2:a respektive 6:e namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige i Lund.
Utskriftvänlig
Gör Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun
Miljöpartiet står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten måste sträcka sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vår vision är att göra Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun.

Det kan låta storvulet och pretentiöst. Men vi tror att det krävs stora visioner även lokalt. Det ger en tydlig riktning. Det motiverar och skapar engagemang i politiken, förvaltningen och hos medborgarna. Företag attraheras av platser med tydliga visioner om ett gott och hållbart liv för medarbetarna.Lund har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Medan andra partier nöjer sig med vackra ord och snabbt prioriterar ner miljö- och klimatfrågorna, är vi beredda att göra vad som krävs för att nå våra hållbarhetsmål. Miljöpartiet sätter som enda parti alltid klimat- och miljöfrågorna först.Vi ska bygga ut kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, inte fler motorvägsfiler och infartsvägar.Vi ska investera i hållbara energikällor och servera ekologisk mat på skolor och äldreboenden.Vi ska förtäta staden istället för att bygga på världens bästa åkermark.Vi ska bygga fler bostäder istället för dyra parkeringsplatser.Våra skolor och förskolor ska vara giftfria.Alla globala problem har lokala orsaker. Problemen med klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon annanstans. Det krävs modiga politiska beslut för att minska utsläppen av växthusgaser och ersätta vårt oljeberoende med förnybara energikällor.Klimat- och miljöfrågan är vår tids absolut viktigaste utmaning. Det handlar om våra barns och barnbarns möjlighet att leva ett gott liv här på jorden och kunna njuta av det, på det sätt som vi tar för självklart.Miljöpartiet är berett att ta de svåra beslut som krävs. Tyvärr ser vi alltför få andra partier stå upp för att begränsa klimatförändringen. En fråga som självklart borde stå över politiska ideologier och block har på ett sorgligt sätt istället blivit en vattendelare.Vi kan garantera att vi har klimat- och miljöfrågorna högst på agendan när förhandlingar om styret i Lund inleds efter valet. Vågar något annat parti visa det politiska ledarskapet i vår tids största ödesfråga?Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga