Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. november 2017
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot (MP)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet (MP)
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (MP)

Utskriftvänlig
Privatbilismens tid i städerna är förbi
Vi har sagt det förut, men det behöver upprepas: Bilen har en viktig roll även i framtiden. Den kommer vara helt nödvändig i landsbygd och även ha en plats i staden. Men rollen för bilen i stadsmiljö behöver förändras.
Privatbilism behöver minska kraftigt till förmån för mer gång, cykel och kollektivtrafik. Så skapar vi trivsamma och attraktiva stadsmiljöer för alla.

Under större delen av 1900-talet har politiker agerat kontraproduktivt i arbetet med att ge goda förutsättningar för att den urbanisering som sker ska bli hållbar.

När fler och fler flyttat till städer har man lurat sig själva att det är ökad biltrafik som är lösningen för att fler ska få rum. Det är en märklig ideologi som fått dominera – en av de självklara fördelarna med städer är ju just närheten vi har till varandra. Närhet minskar behovet av transporter och effektiviserar vår vardag.

Privatbilism skapar distans mellan människor. I en stad är markytan den kanske mest värdefulla resurs som finns, samtidigt är bilen det minst yteffektiva transportmedlet som finns.

Egentligen är det en fråga om enkel matematik. En spårvägslinje har en kapacitet på 17 000 passagerare per timme medan ett bilkörfält har en kapacitet på 900 bilar per timme. Bilen tar alltså mycket mer plats och har en väldigt svag kapacitet. Även gång och cykel är överlägsna bilen i dessa avseenden.

Ytan i staden är så värdefull för att det finns så många andra viktiga användningsområden. Vi behöver mer parker och grönt i städerna. Det ger oss bättre luft och områden för våra barn att leka i. Vi behöver också sociala mötesplatser, människor uppskattar att sitta i solen på ett torg eller ta någonting att dricka på en uteservering. Där människor möts skapas kreativitet och innovationer uppstår. Och framförallt behöver vi ytan för andra transportmedel. Bussen måste kunna komma fram, cyklisterna behöver en säker infrastruktur och gångtrafikanter ska kunna promenera fritt.

Därför behövs det skarpare politik för att minska privatbilismens negativa inverkan på våra städer.

Tre områden ser vi som särskilt viktiga:

? Reformera reseavdragen

Det är inte rimligt att rika villabor i närförort kan göra avdrag i tiotusenklassen för att ta sin bil in till stan, framförallt inte när det finns fullgod kollektivtrafik. Därför är vi glada att regeringen nu ska utreda hur avdraget kan göras om.

? Få miljözonerna på plats

Kommuner måste kunna förbjuda de smutsigaste bilarna i delar av staden. Det behövs för att luften ska bli så ren att våra barn kan andas utan fara och för att minska störande buller.

? Underlätta för bilpooler och förbättra parkeringspolitiken

Allt fler lockas av att ha tillgång till bil utan att behöva äga en. Det gör att bilen bara används när den behövs. Sänk momsen för bilpooler och planera för färre parkeringsplatser vid nybyggnation.

Privatbilismens tidsålder i städerna är över.

I landsbygd behöver vi göra allt för att bilarna ska kunna drivas med ren energi så att de även i framtiden kan rulla på vägarna. Men i staden behöver vi minska de totala volymerna av bilresor. Därför behöver vi fortsatt jobba för en politik som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik och samtidigt är tuffare mot onödig privatbilism.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga