Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. december 2017
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson (MP), ordförande riksdagens trafikutskott
Lars Friberg, ledamot (MP) miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala

Utskriftvänlig
Centern snackar om miljön, Miljöpartiet levererar
För att nå klimatmålen i tid räcker det inte med premier och bonusar, det måste även bli dyrare att använda fossila drivmedel, skriver Karin Svensson Smith och Lars Friberg (båda MP)
Anders Åkesson (C) påstår att Centern bedrev effektiv miljöpolitik när de var med och styrde.

Det stämmer inte. Centern hade åtta år på sig att genomföra det bonus-malus system för personbilar som de förespråkade. Centern utredde och utredde men kom aldrig till skott, resten av alliansen och billobbyisterna protesterade. Miljöpartiet levererar däremot när vi är med i regeringen. Miljöpartiet hade bonus-malus som vallöfte och det är nu ett färdigt lagförslag som träder i kraft nästa år. Det nya systemet innebär en rejäl bonus till den som köper en bil med låga utsläpp, samtidigt som den som köper en bil med höga utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under bilens tre första år.

När Centern satt vid makten i den förra regeringen valde de att ge miljöbonus till dieselbilar. Det får vi betala priset för i dag med vår hälsa när dessa smutsiga bilar rullar i våra städer. Utsläpp från framförallt dieselfordon gör att barn får astma och att äldre dör i förtid, 1200 svenskar dör varje år på grund av utsläpp från fordonstrafiken enligt Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Så kan vi inte ha det. Dieselbilar är inte och kommer aldrig bli bra stadsbilar.

Miljöpartiet tycker att alla ska kunna andas ren luft. För att förbättra luften i städerna ger regeringen nu kommuner som Uppsala möjligheten att införa miljözoner, det vill säga att porta bilar med oacceptabelt höga utsläpp av farliga luftföroreningar från våra stadskärnor. Det har vi i Miljöpartiet drivit i många år. Utsläppen av kväveoxider från tunga transporter har också minskat med en tredjedel sen Miljöpartiet kom till makten enligt Naturvårdsverkets statistik.

Miljöpartiet har också infört flera stöd till laddstolpar. Regeringen satsar fyra miljarder på klimatklivet, ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder på lokal nivå, laddstolpar dominerar i antal bland de över 1300 ansökningar som beviljats stöd. Över tid beräknas Klimatklivet minska de svenska utsläppen med 20-25 miljoner ton koldioxid. Siffran kan jämföras med Sveriges totala årsutsläpp som 2016 låg på 52 miljoner ton koldioxid.

För att nå klimatmålen i tid räcker det inte med premier och bonusar, det måste även bli dyrare att använda fossila drivmedel. Därför förbereder regeringen en vägslitageskatt som ska flytta långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart. Men denna skatt motsätter sig Centern liksom flygskatt trots att klimatpåverkan från flyget har ökar och nu ligger på samma nivå som personbilresorna.

Sverige rankas idag av bedömare som nummer ett i världen på klimatområdet – till skillnad från sjunkande placeringar under Centerns tid vid makten. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra, framför allt när det gäller transportsektorn som idag förbrukar nästan 80 procent av Sveriges oljeimport.

Det är därför Miljöpartiet vill bygga nya stambanor för höghastighetståg som går i 320 kilometer i timmen. Vi måste bygga dem snabbt för att fånga klimatnyttorna och de positiva effekterna som en sådan investering i vårt lands framtid innebär.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga