Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. september 2017
Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott (MP)
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet (MP)
Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP)
Ulf Kamne, kommunalråd med ansvar för miljö och stadsbyggnad i Göteborg (MP)
Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö (MP)

Utskriftvänlig
Miljözoner ett måste för en bättre miljö i våra tätorter
Miljözoner är ett måste för att vi ska få en bättre miljö i våra tätorter. Därför är vi glada över att statsministern har meddelat att regeringen ska ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det blir ett viktigt verktyg för de kommunpolitiker som vill skapa en bättre och mer hållbar miljö i sina städer, skriver fem representanter från Miljöpartiet.
Äntligen får kommunerna möjlighet att införa miljözoner för personbilar. Det ger bättre luft, attraktiva stadsmiljöer och snabbare teknikutveckling inom fordonssektorn. Det går inte att ignorera de hälsoeffekter som utsläppen av kväveoxider och andra föroreningar har i våra städer. Även om luften i Sverige successivt har blivit bättre har luftföroreningarna under senare år inte minskat i önskvärd takt.

Vi vet att både luftföroreningar och buller har en rad negativa hälsoeffekter. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och astma ökar tydligt i områden med höga utsläppsnivåer. En övergång till större andel elfordon innebär mindre buller från motorer. Detta innebär mindre risk för sömnstörningar, stress och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

Forskarna beräknar att de lokala utsläppen av små partiklar från trafik och andra källor ger upphov till 170–400 dödsfall varje år i Stockholm och 100–240 per år i Göteborg. I en studie som gjordes av IVL och Umeå universitet 2010 uppskattas att 1 300 personer dör i förtid i Sverige varje år till följd av luftföroreningar från trafiken. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar samt andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen.

Hälsomässigt råder det alltså inga tvivel: Miljözoner är ett måste för att vi ska få en bättre miljö i våra tätorter. Det gynnar luftkvaliteten, ger en tystare stadsmiljö och det ger dessutom en skjuts i ryggen för fordonsindustrins teknikutveckling. Därför är vi så glada över att statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen meddelade att regeringen ska ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det blir ett viktigt verktyg för de kommunpolitiker som vill skapa en bättre och mer hållbar miljö i sina städer.

I dag finns redan miljözoner för tung trafik, lastbilar och bussar. De infördes eftersom städernas kärnor var starkt förorenade. Bestämmelserna innebär att kommunen kan besluta om att utestänga vissa fordon från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden genom att införa en miljözon. Sveriges kommuner får nu möjlighet att göra detsamma för lätta fordon, eftersom även de står för stora utsläpp. Viktigast är att vi kan begränsa de bränslen som har störst hälsoskadliga utsläpp – främst diesel, men även bensin.

Utformningen av zonerna blir viktiga, här vill vi särskilt lyfta att både elfordon och fordon som kan gå på biogas bör gynnas. Vidare behövs det ses över hur systemet ska efterlevas i så stor utsträckning som möjligt. En effektiv kontroll kommer behövas för att motverka fusk.

I dag blir alla som kämpar för bättre miljö och hälsa lite lyckligare. Nu får kommunerna friheten att själva bestämma mer över sin stadsmiljö. Vi gröna hurrar extra mycket eftersom vi under många år kämpat för lägre utsläpp, attraktivare städer och bilar som går på el eller biogas.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga