Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. juni 2018
Axel Hallberg (MP), Språkrör för Grön Ungdom och kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande riksdagens trafikutskott och kandidat till kommunfullmäktige i Lund

Utskriftvänlig
Sluta storsatsa på vägar för medelålders män
Framtidens infrastruktur ska vara anpassad för ungas resvanor och minskade klimatutsläpp, inte dikteras av äldre mäns resvanor, skriver Axel Hallberg (MP) och Karin Svensson Smith (MP).
När vi bygger infrastruktur måste vi planera för framtiden. Den infrastruktur vi bygger i dag måste utgå ifrån Sveriges klimatmål och kunskap om hur nutidens och framtidens trafikanter vill resa. Därför väljer Miljöpartiet att satsa på kollektivtrafik och cykel och säga nej till nya investeringar i motorvägar. Det är dags att sluta storsatsa på infrastruktur för medelålders män.Riksdagen har med stor enighet beslutat att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. För att nå det målet krävs en överflyttning från energikrävande trafik till klimatsmarta transportmedel såsom kollektivtrafik och cykel. Att i detta läge investera i fler motorvägsfiler, nya motorvägsavfarter och fler parkeringsplatser är ologiskt och ohållbart.Den infrastruktur vi bygger i dag kommer att användas i många årtionden framöver. När vi i dag bygger infrastruktur måste den därför vara anpassad till hur framtidens resenärer vill arbeta och resa. I dagsläget väljer unga att kombinera buss, cykel och gång med delad bil för att ta sig fram, i stället för att låta en egen bil dominera. Att ha en egen bil som främsta transportmedel är betydligt vanligare hos män över femtio år.Framtidens infrastruktur ska vara anpassad för ungas resvanor och minskade klimatutsläpp, inte dikteras av äldre mäns resvanor. När fler väljer hållbara transportmedel blir vårt resande också mer yteffektivt, eftersom bilar tar mer plats än cyklister och kollektivtrafik. Då finns det mer plats för att göra staden levande genom bostäder, uteserveringar och lekplatser.Trots detta väljer de borgerliga partierna i Skåne att storsatsa på infrastruktur på infrastruktur som gör det svårare att nå klimatmålen. Att som de borgerliga vilja bredda skånska motorvägar, bland annat så att E6 blir sexfilig, är inget annat än oförståeligt i ljuset av klimatutmaningen. Att spendera stora summor pengar på vägar och flygplatser är politik för ökade utsläpp.Det är därför Miljöpartiet säger nej till fler filer på Skånes motorvägar och i stället vill underlätta för människor att göra hållbara val, bland annat genom att införa busskörfält där det är trängsel mellan bilar och bussar. Med modern teknik för vägvisning kan bussarna få en gräddfil på vägarna. Bussen ska gå snabbare än bilen så att fler kan pendla hållbart till arbetet.I Lunds kommun föreslår Miljöpartiet flera viktiga gröna investeringar. Tack vare Miljöpartiet byggs nu spårvägen i Lund, vilket är ett viktigt steg mot en grön stad där fler kan göra klimatsmarta val. Spårvägen finansieras bland annat av satsningen stadsmiljöavtalen, som Miljöpartiet drivit igenom i regeringen. Dessa vill de borgerliga partierna helt ta bort. Hade de borgerliga partierna fått bestämma hade alltså spårvägen i Lund inte byggts.Vi vill redan nu börja planera för nästa spårvägsetapp. Vi vill också satsa på cykelinfrastrukturen både i Lunds stad och i resten av kommunen, så att fler kan cykla enklare i Lund.Genom att minska behovet av bilismen i Lund möjliggör vi byggandet av en mer klimatsmart och trevligare stad. Miljöpartier vill ha fler bilfria gator i Lund. Detta ger dels möjlighet att bygga staden tätare, vilket ytterligare minskar behovet av bilresor, eftersom avstånden blir kortare. Vi vill bland annat bygga på överdimensionerade parkeringsplatser och göra infartsleder till stadsgator med trädalléer och gröna stråk. Att bygga en tät, grön stad skapar utrymme för uteserveringar, lekplatser och för fler att transportera sig klimatsmart genom gång eller cykel.Både Sverige och Lund är nu föregångare i klimatarbetet, tack vare att Miljöpartiet varit med och styrt, både i regering och i styret i Lund. Världen måste ställa om nu, och då behövs både länder och kommuner som vågar gå före och visa vägen. Den som vill att Lund och Sverige ska fortsätta vara goda exempel som driver en modig klimatpolitik har bara ett alternativ i höst - att rösta på Miljöpartiet.Klimatet är den stora skiljelinjen i valet i höst. Ditt val står mellan en ambitiös klimatpolitik som gör Lund, Skåne och Sverige till föregångare och en bakåtsträvande politik för ökade utsläpp.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga