Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. juni 2018
Karin Svensson Smith / Malte Roos
MP / Gröna Studenter

Utskriftvänlig
Unga gynnas när regeringen satsar på infrastruktur
För att Sverige ska klara klimatutmaningarna, stärka arbetsmarknaderna och ge alla svenskar en möjlighet till en högre utbildning så behöver vi en snabb och fungerande tåg-, cykel- och kollektivtrafik. Därför är regeringens nya satsning på infrastruktur en rejäl vinst för Sveriges studenter och unga.
Nyligen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 som bland annat innehåller den största järnvägssatsningen i modern tid, och höjda anslag till cykel- och kollektivtrafik i städerna. Miljöpartiet och Gröna Studenter kan konstatera att några av de största vinnarna på regeringens satsning på järnvägen och cykel- och kollektivtrafik är Sveriges studenter och unga.

Varje dag pendlar tusentals studenter med tåg och buss mellan sina hemkommuner och lärosäten i andra städer. För en del är det ett medvetet val för att kunna bo kvar nära sin familj och vänner, för andra är det ett måste då bostadsbristen gjort det omöjligt att hitta en bostad i samma stad som den där de pluggar. Oavsett skäl så behöver dessa studenter en snabb och fungerande tåg- och kollektivtrafik för att ta sig till och från sina studier, något som länge inte har varit fallet då järnvägsunderhållet har varit underfinansierat och flera viktiga tågsträckor saknats.

Regeringens besked att satsa 700 miljarder kronor på den nationella infrastrukturen, inklusive upprustning och utbyggnad av järnvägen, är därför en vinst för Sveriges studenter. Med fler järnvägssatsningar, Ostkustbanan och fyra nya spår mellan Uppsala och Stockholm, samt en rejäl upprustning av de befintliga järnvägsspåren i hela landet så blir det både snabbare och enklare för studenter att pendla till och från sina studier. De förbättrade pendlingsmöjligheterna kan även komma att innebära att färre unga tvingas tacka nej till eller avbryta sina studier på grund av att de inte hittar en bostad tillräckligt nära lärosätet.

Ytterligare en fördel för Sveriges studenter kommer i form av de 12 miljarderna till cykel- och kollektivtrafik i de så kallade stadsmiljöavtalen. Studenter förflyttar sig i mycket högre grad med cykel och buss i städerna än den genomsnittlige svensken, och är mycket mindre benägna att äga en bil. Att staten nu kommer att medfinansiera kommunala och regionala cykel- och kollektivtrafiksatsningar innebär att det blir enklare och säkrare för hundratusentals studenter att ta sig till och från sina utbildningar, utan att förstöra klimatet.

För att Sverige ska klara klimatutmaningarna, stärka arbetsmarknaderna och ge alla svenskar en möjlighet till en högre utbildning så behöver vi en snabb och fungerande tåg-, cykel- och kollektivtrafik. Nästa mandatperiod vill Miljöpartiet och Gröna Studenter därför att staten ska ta beslut om att bygga nya stambanor för höghastighetståg, och ytterligare öka investeringarna i kommunal och regional cykel- och kollektivtrafik. Men redan nu står det klart att regeringens historiskt stora satsning på järnvägen är en storvinst för Sveriges studenter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga