Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. juni 2018
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Rebecka Hovenberg (MP), Förstanamn på listan till kommunfullmäktige i Linköping

Utskriftvänlig
Länsjärnvägar och höghastighetståg
Tåg är det överlägset bästa sättet att resa på ur klimatsynpunkt. Tågresan är en del av många människors vardag och det måste gå att lita på att tågen går i tid. Därför behöver vi bygga ut järnvägsnätet och samtidigt rusta upp befintliga spår. Det skriver Karin Svensson Smith och Rebecka Hovenberg (MP), i en debattartikel.

Tågresenärerna har länge uppvisat ett stort tålamod som börjar ta slut. Många enskilda tar klimatansvar genom att minska bilkörning, dra ner på köttkonsumtion och undvika flygresor. Men privatpersoner kan inte rädda planeten genom att ändra beteende om inte alternativen fungerar. Där måste vi politiker ta ansvar! Järnvägen är i skriande behov av upprustning. All felaktig och utsliten räls måste bytas ut, och hela järnvägssystemet behöver växa. Förutom separata spår för höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer behöver vi rusta upp tågbanor som ger stor samhällsvinst. Det gäller bland andra Tjust- och Stångådalsbanan. Vi anser att Trafikverket bör ha ett tydligt uppdrag att vara med och finansiera dessa. Sverige var en pionjär när stambanorna byggdes på 1800-talet. Tack vare dem kunde företag växa och bli exportindustrier med många anställda. Sverige var också föregångare i att bygga ut stambanorna och elektrifiera järnvägen. Det var en viktig del i att lyfta Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett modernt välfärdssamhälle. Nu måste vi ta tillbaka ledartröjan för att bli en modern järnvägsnation. Med tanke på klimatforskarnas varningar borde kravet på klimatsmart infrastruktur vara självklar. Regional tågpendling kan tillsammans med höghastighetståg fasa ut fossilbränslena. Såväl nya stambanor för höghastighetståg som länsjärnvägarna är nödvändiga för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga