Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. april 2018
Jakop Dalunde (MP) och Karin Svensson Smith (MP)
EU-parlamentariker med ansvar för trafikfrågor respektive riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.

Utskriftvänlig
Intressant förslag att upphandla nattåg till Europa
Förslaget att staten ska upphandla nattåg söderut i Europa på samma sätt som sker till Narvik i dag är ett intressant förslag som Miljöpartiet gärna tittar närmare på. För att realisera visionen om internationellt tågresande måste Sverige och andra medlemsländer i EU göra vad de kan.
Inom miljörörelsen är det inget nytt att det finns människor som i klimatförändringens tider gör vad de kan för att minska sitt personliga avtryck på klimatet. Som inte vill flyga, men gärna resa. De har pusslat med tågresor och samåkning för att lösa sina resor ut i världen under flera år. Ensamma har de inte varit, men de har helt klart utgjort en ganska begränsad skara, i alla fall i Sverige. Fram tills nu.

I samband med eskalerande klimatförändringar och en pågående debatt om flygets klimatpåverkan, införandet av flygskatten och en längtan efter politisk handlingskraft har efterfrågan på internationellt tågresande ökat rejält och tagit formen av en folkrörelse.

Vi som politiker måste vara glada över denna trend och uppmuntra folk att göra det miljövänliga valet. Att jämna ut den orättvisa konkurrens tåget utsätts för i jämförelse med flyget är vårt ansvar. Det handlar inte bara om höghastighetsbanor som visserligen tidsmässigt är ett fullgott alternativ till flyget för inrikesresor och kortare utlandsresor. Men längre resor kommer fortsatt också ta längre tid än flyget.

ANNONS:
Där har tåget dock andra fördelar, bortsett från den uppenbara klimatvinsten. Att somna mitt i en stad och vakna upp på en centralstation i en helt annan del av Europa, att resa bekvämt med gott om plats och att kunna få saker gjorda samtidigt som resan blir en del av upplevelsen.

En tydlig skillnad för den enskilda konsumenten som vill välja tåg i stället för flyg blir uppenbar redan vid planeringsstadiet av resan. Att bara boka en tågbiljett blir ett första hinder. Inte ens för resor inom EU finns det ett helt smidigt sätt att göra detta. Dit svenskarna just nu är hänvisade att vända sig för att kunna boka sammanhängande internationella tågresor är en resebyrå i Kalmar, specialiserad på tågresor och just nu hårt belastad, och Facebook-gruppen “Tågsemester” som sedan årsskiftet fått tusentals nya medlemmar.

Vi har naturligtvis inget ont att säga om dessa initiativ. Tvärtom är det fantastiskt att enskilda aktörer och människor tillsammans kan hjälpa varandra när det finns brister i systemet. Men det är hög tid för oss politiker att riva hindren som försvårar gränsöverskridande tågresor och reformera tågbokningssystemet. Vi accepterar inte att det är enklare att boka en flygbiljett än en tågbiljett.

De senaste månaderna har vi arbetat fram en vision för internationellt tågresande. I framtagandet av den är det tydligt vilken fantastisk potential det finns i tåget så länge vi gör de satsningar som krävs. Med en moderniserad tågpolitik i EU görs den europeiska tågtidtabellen om helt och hållet.

Visionen har tagits fram utifrån våra erfarenheter som politiker, nationellt och på EU-nivå. I väntan på den reform av biljettsystemet som behöver ske på EU-nivå är vi beredda att se över vad som under tiden mer skyndsamt kan göras på nationell nivå.

Till exempel föreslår Per Eric Rosén från organisationen Back on track på DN Åsikt 11 april att “regeringen ger i uppdrag åt Trafikverket att upphandla nattåg från Sverige och söderut – sådan upphandling sker redan av tåget till Narvik och flera flyglinjer”. Det är ett intressant förslag som vi gärna tittar närmare på. För att realisera vår vision om internationellt tågresande måste EU och medlemsländerna göra vad de kan för att främja gränsöverskridande nattågstrafik.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga