Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. maj 2018
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot
Axel Hallberg, språkrör Grön Ungdom
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom

Utskriftvänlig
Argumenten mot höjd flygskatt håller inte
Mattias Dahl och Fredrik Kämpfe konstruerar halmdockor för att argumentera för att flyget ska slippa stå för sina klimatkostnader (23/5).
Nextjet har länge dragits med ekonomiska utmaningar, flygskatten är inte skälet till att bolaget går omkull. Flygskatten behövs för att alternativen idag inte är realistiska. Men den behöver också kompletteras med rejäla tågsatsningar.

Enligt en samlad forskarkår har vi några år på oss att vända utsläppskurvan nedåt. Misslyckas vi med det hotas vår civilisation av katastrofala klimatförändringar. Länder har gemensamt och var för sig kommit en bit på vägen i att ställa om. Det första globala klimatavtalet har slutits i Paris och runt om i världen växer styrmedel fram för att få ner utsläppen. Transportsektorn är central, därför har Sverige och liknande länder infört styrmedel efter styrmedel för att dels ställa om bränslet och dels minska onödiga transporter. Bilar, lastbilar, motorcyklar och bussar betalar nu för stora delar av deras negativa klimatpåverkan.

En sektor har dock lämnats orörd - flyget. Varken på global eller nationell nivå har det tagits fram styrmedel som är i närheten av lika ambitiösa som inom andra sektorer i samhället. Absurt nog har man till och med valt att skriva internationella avtal som aktivt förbjuder länder att beskatta flygbränsle. På många håll är flyget tvärt om kraftigt subventionerat, som om frånvaron av styrmedel inte var tillräckligt. Just avsaknaden av politik som ligger på flygbranschen att ställa om är en av orsakerna till att man är så långt efter i teknikutvecklingen.

Det går alltså inte, som Dahl och Kämpfe försöker få det till, att hävda att flygsektorn inte är hållen under armarna - tvärt om. Därför är det beklämmande att de rider ut till försvar för att det mest klimatskadliga av alla transportmedel ska slippa betala för sina klimatkostnader.

I sak argumenterar de delvis undflyende och mot halmdockor. Låt oss ta EU:s utsläppshandel som exempel. Det är korrekt att handelssystemet förr i tiden var utformat på ett sätt som gjorde att utsläppsminskningar inom systemet inte markant minskade de totala utsläppen. Men som tur är har regeringen skickat klimatminister Isabella Lövin till EU för att styra upp systemet. Framöver skrotas utsläppsrätter om de blir överflödiga, vilket får effekten att utsläppsminskningar i enskilda länder påverkar de totala utsläppen positivt.

Dahl och Kämpfe argumenterar även glatt kring biobränsle och elflygplan. Vi gillar entusiasmen, men tvingas tyvärr påminna om att vi också behöver se realistiskt på teknikutvecklingen. I vår första artikel gick vi pedagogiskt igenom varför ett allt för ensidigt teknikoptimistiskt tänk inte räcker hela vägen.

Dahl och Kämpfe har naturligtvis rätt i en sak - vi kommer resa mycket även i framtiden. Detta skriver vi under på. Men att då alltid dra slutsatsen att det är flyget som ska stå för detta är omodernt. Just för att vi gröna välkomnar resande vill vi bygga nya höghastighetsbanor och kraftigt rusta upp järnvägen i Sverige. Men det räcker inte, vi vill även att EU tar ett större ansvar för att binda ihop kontinenten med snabba tåg och med nattåg. I framtiden ska man kunna somna in på nattåget i Sverige och vakna upp i Bryssel eller Paris. Svenska folket vill detta och klimatet mår bra av det.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga