Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. maj 2018
Lorentz Tovatt riksdagsledamot (MP)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (MP)
Rasmus Ling riksdagsledamot (MP)
Hanna Lidström språkrör Grön Ungdom
Axel Hallberg språkrör Grön Ungdom

Utskriftvänlig
Flyget alldeles för billigt – skatten bör fördubblas
Ungdom | Axel Hallberg språkrör Grön Ungdom
Visa tidningssida
I kontrast till Alliansens klimatvidriga ambitioner att slopa flygskatten bör Miljöpartiet gå till val på att fördubbla den. Det skriver tre miljöpartistiska riksdagsledamöter samt språkrören för Grön Ungdom.
Miljöpartiets inverkan på klimatpolitiken har varit central för att Sveriges klimatarbete nu rankas som överlägset bäst i världen. Det är den nyligen införda flygskatten ett tydligt bevis på. Inför valet är det nu dags att ta nästa steg och gå till val på en fördubbling av skatten. Det är det snabbaste och mest effektiva sättet att minska flygandet och därmed dess stora klimatpåverkan.
Svenskars flygande har exploderat sedan 90-talet. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Det innebär en väldigt stor belastning på vårt klimat. Utsläppen motsvarar för ungefär lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige. Sett till svenskars generella klimatpåverkan så sticker flyget ut som en av få sektorer där utsläppen inte minskar utan tvärtom ökar kraftigt.
Flyget är också en fördelningspolitisk fråga. Flygandet är orättvist fördelat, dels över världen men även i Sverige. Svenskars totala utrikesflygande motsvarar i genomsnitt en flygresa per person och år. Men sett till befolkningen är det ungefär 20 procent som står för den stora delen av alla flygresor. Globalt är det ännu värre, i den rika delen av världen snor man åt sig nästan allt "flygutrymme". Det finns flera orsaker till denna orättvisa, men den viktigaste faktorn är förstås det rent ekonomiska. Vi i den rika delen av världen har generellt sett råd att resa mer.

Men en mer allvarlig orsak till den kraftfulla ökningen av svenskars flygresande är att flygandet i sig är konstgjort billigt. Flyget har, till nu, varit ett fullständigt skattefrälse. Till skillnad från andra transportmedel är flyget befriat från energiskatt, koldioxidskatt och moms. Som om detta inte var nog är det stöttat med kraftfulla direkta subventioner från stat, regioner och kommuner. Detta har fått effekten att flyget är alldeles för billigt - Sverige är ett av de tio billigaste länderna i världen att flyga från.
Vi gröna är vänner av globaliseringen. Därför inser och accepterar vi att vi kommer flyga i framtiden. Det berikar samhällen att medborgare reser över gränser. Men det är samtidigt uppenbart att vi svenskar flyger på en nivå som vår planet inte klarar av. Vi kommer helt enkelt behöva flyga mindre. Det är en av de viktigaste skälen till att Miljöpartiet så aktivt drivit på för höghastighetsbanor och att vi ska knyta ihop Sverige med Europa med nattåg. Men vi kommer samtidigt också behöva höja flygskatten. Följande tre skäl talar för att en höjd skatt kommer vara oundvikligt:

• Teknikutvecklingen och effektiviseringen sker inte tillräckligt snabbt. Sedan tidigt 90tal har det pratats vitt och brett om olika tekniska lösningar för att komma till bukt med flygets klimatpåverkan. Vi gröna är teknikoptimister, men låt oss här se sanningen i vitögat: inte en enda av de tekniker som lyfts fram som lösning har slagit igenom på bred front. En viss energieffektivisering har skett, men den har faktiskt börjat plana ut de senaste åren. Teknikutveckling inom flygbranschen har också långa ledtider på grund av de helt centrala säkerhetskraven, vilket man också behöver ta höjd för om man hoppas på teknikens under. Eftersom flygandet ökat så mycket snabbare än teknikutvecklingen har alla effektiviseringsvinster ätits upp och utsläppen därmed skjutit i höjden.

• Biobränsle är bara en del av lösningen. Övergången mot en biobaserad ekonomi är i full gång och välkomnas av oss gröna. Men tilltron till biobränsle som en universallösning på alla jordens klimatutmaningar måste få ett slut. För det första är tillgången även till biobränsle begränsad. I dag importerar Sverige det mesta av det biobränsle som redan används i vägtrafiken. Om vi ser till den inhemska potentialen räknar ansvariga myndigheter med att den nätt och jämt räcker till vägtrafiken år 2030 och att det hade krävts mer än det dubbla om drivmedlet ska räcka även till flyg, sjöfart och arbetsmaskiner. Dessutom har Sverige globalt sett väldigt goda förutsättningar att producera biobränsle, men vad ska hända med alla andra länders behov? För det andra har även biobränslen en betydande klimateffekt på hög höjd, vilket gör att flyget skulle vara en klimatbov även när det drivs 100 procent förnybart.

• Om Parisavtalet ska nås krävs åtgärder som får effekt här och nu. Regeringen har påpassligt tillsatt en utredning om hur vi ska öka det förnybara i flygbränslet. Detta har även flera partier framfört som en viktig lösning. I Norge satsar man på framtida elflyg. Fler och fler höjer rösten för att internationella avtal om krafttag. Allt detta är bra, men problemet är att det inte är något som här och nu skapar klimatnytta. Klimatet är inte bara beroende av att utsläppen minskar över tid, det är beroende av att de totala utsläppen minskar och då måste vi börja omedelbart.

Flygskatten är nu införd och har redan visat att den får effekt. Transportstyrelsens tidigare vårprognos över flygtrafiken pekade på en ökning med 5 procent. Nu är prognosen justerad till 2,6 och Transportstyrelsen menar att orsaken bakom denna justering är just flygskatten. Det är en stor seger för oss gröna. Men det är fortfarande en ökning. Därför menar vi att det redan nu är läge att peka med hela handen om vad vi vill göra med skatten efter valet. I kontrast till Alliansens klimatvidriga ambitioner att slopa skatten bör Miljöpartiet gå till val på att fördubbla den. När Miljöpartiet nu samlar sig för kongress är klimat- och miljöpolitiken redan på världens mest ambitiösa nivå. Aldrig någonsin har ett parti åstadkommit så mycket under knappt fyra år på detta område. Men det kan aldrig få oss att slå oss till ro. Tvärt om, den gröna omställningen har bara börjat.

Så mycket kostar en resa till Thailand - egentligen
Nära 3 800 kronor för att flyga till London och 18 000 för en biljett till Bangkok. Om flyget betalade lika mycket i miljöskatter och moms som annan verksamhet skulle priserna ligga nästan dubbelt så högt som i dag.
SvD.se/nyheter

Flyget har till nu varit ett fullständigt skattefrälse, skriver artikelförfattarna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga