Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. maj 2018
Magnus P. Wåhlin, (MP), språkrör Kronoberg
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Sverige måste bli en modern tågnation
Den svenska järnvägen utnyttjas till bristningsgränsen och behöver byggas ut. Sverige har inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden, skriver Miljöpartiet.
En gång i tiden var järnvägen stommen som drev den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I dag utnyttjas den till bristningsgränsen och behöver byggas ut. För att klara klimatomställningen och säkra Sveriges konkurrenskraft har vi inte råd att skjuta infrastruktursatsningarna på framtiden. Vi måste investera nu.

Medan snabbtågen i Europa erbjuder resor mellan Paris och Bryssel på 90 minuter, har tågresor i Sverige blivit synonymt med frustration. Den vårdslösa försummelsen av järnvägsnätet har lett till förseningar för passagerare, överbelastade spår, lägre hastighet och nedläggning av vissa banor. För att Sverige återigen ska bli en av världens mest moderna tågnationer vill Miljöpartiet följande:

ERBJUDANDE!
Fri tillgång till allt på smp.se. Endast 1 krona första månaden.
• Snabbare tåg och nya spår

Vi vill öka den totala kapaciteten i järnvägsnätet med nya stambanor för höghastighetståg på 320 km/h mellan våra tre största städer. Det gör restiden så kort att tåget kan ersätta flyget. Utbyggnaden bör vara färdig runt 2035 för att säkra nya arbetstillfällen, fler bostäder och bättre arbetsmarknadsregioner. Bygget ska finansieras på ett sätt som gör det möjligt med snabb utbyggnad. Ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö och på sikt till Kalmar är viktigt för framtida kapacitetsökning.

• Offensiv upprustning av befintlig järnväg

Infrastrukturinvesteringarna är inte ett val mellan höghastighetsbanor och upprustning av befintliga banor. Vi måste göra både och. Att ha en fungerande tågtrafik på både större och mindre banor är avgörande för ett sammanhängande Sverige.

• Nollvision för tågstrul

Utöver skadat förtroende kostar försenade tåg och inställda avgångar fem miljarder kronor per år. S/MP-regeringen har höjt järnvägsunderhållet med 47 procent, men det räcker inte. Vi vill att riksdagen antar en nollvision för tågstrul och att Trafikverket får ett större ansvar för järnvägsunderhållet.

• Tåg till Europa

Vi vill ge SJ i uppdrag att erbjuda attraktiva avgångar till Sveriges grannländer samt att sälja biljetter till alla större städer i Europa. Vi vill även säkra nattågstrafik i form av direktavgångar till flertalet storstäder.

• Ett nationellt biljett- och betalsystem

Vi vill införa ett enhetligt biljett- och betalsystem för all järnvägs- och kollektivtrafik i Sverige. För att fler ska välja kollektivtrafik före andra alternativ måste det vara lätt att köpa resor.

• Mer gods på räls

För att minska utsläppen från godstransporterna måste mer gods fraktas på räls och till sjöss. Vi vill införa en så kallad vägslitageskatt på lastbilar för att driva på omställningen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga