Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. maj 2018
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Agneta Niklasson (MP) gruppledarkandidat Region Östergötland
Mia Sköld (MP) oppositionsråd i Norrköping

Utskriftvänlig
Sex punkter för bättre trafik
Idag utnyttjas järnvägen till bristningsgränsen och behöver byggas ut.
Medan snabbtågen i Europa erbjuder resor mellan Paris och Bryssel på 90 minuter, har tågresor i Sverige blivit synonymt med frustration. För att Sverige återigen ska bli en av världens mest moderna tågnationer vill Miljöpartiet följande:

1. Vi vill öka den totala kapaciteten i järnvägsnätet med nya stambanor för höghastighetståg på 320 km/h mellan våra tre största städer. Det gör restiden så kort att tåget kan ersätta flyget. Bygget ska finansieras på ett sätt som gör det möjligt med snabb utbyggnad.

2. Infrastrukturinvesteringarna är inte ett val mellan höghastighetsbanor och upprustning av befintliga banor. Vi måste göra både och. Att ha en fungerande tågtrafik på både större och mindre banor är avgörande för ett sammanhängande Sverige.

3. Utöver skadat förtroende kostar försenade tåg och inställda avgångar 5 miljarder kronor per år. S/MP-regeringen har höjt järnvägsunderhållet med 47 procent, men det räcker inte. Vi vill att riksdagen antar en nollvision för tågstrul och att Trafikverket får ett större ansvar för järnvägsunderhållet.

4. Vi vill ge SJ i uppdrag att erbjuda attraktiva avgångar till Sveriges grannländer samt att sälja biljetter till alla större städer i Europa. Vi vill även säkra nattågstrafik i form av direktavgångar till flertalet storstäder.

5. Vi vill införa ett enhetligt biljett- och betalsystem för all järnvägs- och kollektivtrafik i Sverige. För att fler ska välja kollektivtrafik före andra alternativ måste det vara lätt att köpa resor.

6. För att minska utsläppen från godstransporterna måste mer gods fraktas på räls och till sjöss. Vi vill införa en så kallad vägslitageskatt på lastbilar.
Bildtext:
- Dagens debattörer argumenterar för rejäla investeringar i järnvägarna här och nu. Människor och klimatet har allt att vinna på snabbare tåg, anser skribenterna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga