Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. marts 2018
Jessica Rydell, landstingsråd (MP), vice ordförande landstingsstyrelsen.
Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott.
Claes Brandén (MP), kommunstyrelsen Kinda.
Ulf Flodin (MP), trafikpolitiskt intresserad medlem.
Akko Karlsson (MP), ledamot av landstingsfullmäktige och Kalmar Länstrafik AB.

Utskriftvänlig
Rusta upp länets järnvägar
En satsning på elbilar eller självkörande bilar ökar inte storleken på arbetsmarknaderna eller bidrar till en regional utveckling. Detsamma gäller buss som ersättning för tåg. Bussar kan inte köras lika fort som tåg.
Just nu diskuteras kommande nationella infrastrukturplanen i regeringskansliet. Senare i vår ska den fastställas av regeringen. Den föreslår hur över 700 miljarder kronor ska investeras i vårt transportsystem åren 2018 - 2029. Den avgör hur kraftfull utbyggnaden av vårt järnvägsnät ska bli det närmaste decenniet.

Hur kommer regeringen att förverkliga tankarna om att hela Sverige ska leva? Ska regionjärnvägarna rustas upp för högre hastighet och vidgade arbetsmarknader? Kommer investeringen bidra till överflyttning av biltrafik till järnväg?

Svensk Kollektivtrafik har i april 2017 publicerat en skrift: "De regionala banorna; PM kring nuläge och konsekvenser". Skriften berör 16 tågbanor. Banornas tillstånd behöver förbättras för att många av de 60-tal kommuner, som banorna betjänar, ska blomstra. 15 av banorna är viktiga eller mycket viktiga för näringslivets godstransporter. Sex av banorna har en viktig omledningsfunktion vid störningar på andra banor. Mer än två miljoner invånare bor i de kommuner där berörda tåglinjer går.

I Östergötland och Kalmar län gäller det bland annat Stångådals- och Tjustbanorna. En uppgradering av dessa har av Östgötatrafiken beräknats korta restiderna exempelvis mellan Linköping och Kisa från 65 minuter, som det tar med expressbuss i dag, till 37 minuter på upprustad bana. Med samma resandeökning som andra upprustade regionbanor fått, exempelvis Blekinge kustbana eller Simrishamn - Ystad, kommer kostnaden per resenär att vara densamma som för pendeltågsresenärer på stambanan och därmed högst rimlig.

Dessa banor har även en viktig matarfunktion till stambanorna. Redan i dag fortsätter 50 procent av Tjustbanans resenärer sin resa på stambanan och ännu fler kommer att göra det med nya höghastighetsbanor. Med radikalt kortare restider på länsbanorna blir deras lönsamhet betydande och medför bättre förutsättningar för en levande landsbygd. Kortare restider leder till ökad regional pendling, ökad tillgänglighet, ökad tillväxt, bättre konkurrenskraft och framtidssäkring av glesbygden.

En satsning på elbilar eller självkörande bilar ökar inte storleken på arbetsmarknaderna eller bidrar till en regional utveckling. Detsamma gäller buss som ersättning för tåg. Bussar kan inte köras lika fort som tåg.

Näringslivet finns även utanför storstäderna. Överums bruk vid Tjustbanan, IKEA Industry Board i Hultsfred och Scania i Oskarshamn behöver transportera gods och rekrytera medarbetare på längre avstånd i takt med att specialiseringen och komplexiteten i samhället utvecklas.

Även invånarna utanför storstäderna har rätt att få ta del av moderniseringen av järnvägsnätet. Det motverkar den land - stad segregation som skapar grogrund för missnöje. Hur än angelägna nya stambanor är för höghastighetståg så tar de tid att bygga. Uppgradering av befintliga banor ger resultat inom några enstaka år och visar att politiska beslut kan bli verklighet inom en mandatperiod.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga