Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. marts 2018
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot från Stockholm och ersättare i trafikutskottet

Utskriftvänlig
Fler stadsmotorvägar förödande för Stockholm
Det är inget annat än klimathyckleri från Centern när partiet svänger om Österleden. Beslutet är på bekostnad av miljön, inte till dess fördel som partiet vill ge intryck av, skriver miljöpartister i en replik.
Klimatet kan inte vänta. Nu kan vi ta beslut som är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi i Miljöpartiet vill prioritera investeringar i fler och snabbare bussar, tåg och spår framför nya motorvägsbyggen. Det är därför oerhört ledsamt att Centerpartiet som så ofta pratar om sin gröna profil vill prioritera ytterligare en stadsmotorväg nu när de svänger i frågan om Österleden. I motsats till vad Centern tycks tro har vi inte en kappsäck full med en oändlig mängd pengar att strössla ut på alla infrastrukturprojekt som finns utan behöver göra kloka prioriteringar. Politiker och beslutsfattare behöver därför ta beslut som ger maximal klimatnytta. Låt oss berätta varför.

Att jaga utsläppen är inte tillräckligt. Enligt Trafikverket kommer det inte räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter för att klara klimatmålen. Verket menar att det även krävs en förändrad utveckling av samhälle och infrastruktur och att privatbilismen behöver få en minskad roll, framför allt i städer. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Fler stadsmotorvägar leder obönhörligt till ökad trafik. När Södra länken öppnades ökade biltrafiken kraftigt på Essingeleden och Värmdövägen. Med Norra länken försämrades framkomligheten på Roslagsvägen och Lidingöbron. Enligt Trafikverkets egen utredning skulle en Östlig förbindelse öka bilismen i Stockholm med hela 700 000 fordonskilometer, vilket motsvarar 70 000 fler bilar som kör en mil om dagen. Denna utveckling skulle vara förödande för ett växande Stockholm. Problemet ligger i biltrafikens dåliga yteffektivitet. När fler i stället reser kollektivt och cyklar ökar framkomligheten för alla, inklusive för dem som behöver bilen.

Österleden är en infart - inte en förbindelse. De allra flesta resor i länet sker till och från Stockholms innerstad. Så som Österleden är planerad kommer den pumpa in biltrafik rakt in i centrala Stockholms. Allra värst utsatt blir Östermalm. Centrala delar av staden kommer få avsevärt sämre stadsmiljö, barnens lekmiljöer kommer bli osäkrare och luften mer farlig att andas.

Kollektivtrafik ger mer pang för pengarna. Österleden beräknas kosta runt 20 miljarder. Södertörnsleden som Centerpartiet också är för kostar 10,5 miljarder. Investeringar i utbyggd kollektivtrafik är betydligt billigare och mer lönsamma. Ett exempel är utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan med en investeringskostnad på 12,6 miljarder kronor. Genom att investera i välplanerad kollektivtrafik blir det mer transport för pengarna.

Österleden är en dålig affär. Trafikverket räknar med att Österleden är mindre lönsam än andra motorvägsbyggen. Trafiken måste öka med runt 50 procent för att bygget ska vara lönsamt rent ekonomiskt. Redan när ökningen understiger 20 procent försvinner den samhällsekonomiska vinsten helt. Som om detta inte var nog råder det i dag blocköverskridande enighet i Stockholm om att inte acceptera en sådan trafikökning. Tvärtom är det en uttalad - och rimlig - ambition att minska biltrafiken till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Vägen blir alltså samhällsekonomiskt poänglös.

Spårtrafik ska inte villkoras. Det är klimatsmart att bygga spårtrafik, inte villkora det i samband med ett vägbygge. Risken att den inte blir av är stor med tanke på kostnaderna. Dessutom förtas mycket av miljövinsterna om spårtrafiken bidrar till ökad biltrafik. Spårtrafik är modernt och bidrar till en hållbar utveckling. Investeringar i enbart kollektivtrafik minskar trängseln, luftföroreningar och klimatpåverkan, det är att vara långsiktig på riktigt.

Centerpartiets vändning i frågan om Östlig förbindelse är att både vilja äta kakan och ha den kvar. Det fungerar inte. Med begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera. Att satsa runt 20 miljarder på en stadsmotorväg är ohållbart om vi ska minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken och nå klimatmålen. Centerpartiets beslut är därför på bekostnad av miljön, inte till dess fördel som partiet vill ge intryck av. Det är inget annat än klimathyckleri.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga