Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. februar 2018
Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt
Utskriftvänlig
MP: Inför trängselavgifter på flygplatserna
Flygskatten är bara första steget. För att minska flygets klimatpåverkan ytterligare behövs nu fossilfritt bränsle, marknadsbaserade trängselavgifter och höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
Luftfarten är idag kraftigt subventionerad. För Sveriges del är flygresornas klimatpåverkan lika mycket som all biltrafik i Sverige. Ofta ser man lägre siffror i statistiken, det beror på att man bara räknat på koldioxid och inte på klimatpåverkan från vattenånga och kväveoxider, som ger indirekta klimateffekter på hög höjd. Vidare beror det på att flyglobbyn själva bara brukar lyfta utsläppen från nationella flygningar och råka "glömma" att vi förstås har ansvar för alla svenska flygningar.

Till skillnad från andra transportslag betalar flyget ingen bränsleskatt. Utrikesflyg betalar heller ingen moms och inrikesflyget betalar endast 6 procent moms, det borde vara 25 procent som förut. Dessutom betalas varje år mångmiljonbelopp ut av offentliga medel till olönsamma regionala flygplatser. De svenska flygfraktpriserna är bland de lägsta i Europa.

Därför har det varit en självklarhet för oss miljöpartister att driva igenom flygskatten och vi är stolta att den nu snart träder i kraft. Genom den får flygtrafiken i alla fall betala en liten del av den klimatkostnad som den står för.

Men det måste till mer. Trenden för flygtrafikens utsläpp är oroande, utsläppen har ökat kraftigt sedan 90-talet. Därför driver vi nu på för tre andra förslag:

Färdigställ höghastighetsbanor så snabbt som möjligt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är helt orimligt att några av de vanligaste flygsträckorna är mellan våra tre storstäder, här ska tåget vara det självklara alternativet. Men då måste de nya stambanorna byggas för höga hastigheter och färdigställas snabbt - det gör vi lättast genom ny alternativ finansiering.

Marknadsbaserade trängselavgifter. Diskussionen om att Arlanda ska ha ytterligare en landningsbana är märklig. London-Heathrow har hittills klarat sig på två banor, att Arlanda ska ha fyra framstår som direkt konstigt. Det som istället bör ske är att man inför marknadsmässig utdelning av slottider (start- och landningstider). Det skulle medföra högre pris för att starta och landa i rusningstid, och skulle därför särskilt fördyra korta flyglinjer som startar och landar morgon och eftermiddag. Ett undantag bör göras för de regioner som inte kan ha snabba tågresor (Gotland och norra Norrland) som alternativ till flyget.

Bränslet måste bli förnybart. Det är inte bara antalet flyg som måste minska utan även andelen fossilt i tanken. Därför föreslår vi ett grönt bränslebyte, vi vill nu utreda en tvingande kvot för att gradvis minska de fossila utsläppen från flyget. Denna utredning kommer regeringen snart tillsätta.

Utöver dessa tre konkreta åtgärder bör subventioner till flygplatser i områden där det redan finns goda tågförbindelser fasas ut. Det offentliga ska inte hålla olönsam och klimatskadlig infrastruktur under armarna. Flyget är det också en av våra absolut viktigaste klimatutmaningar. Därför är vi glada att följa debatten om att stanna på marken, men vi är också bestämda med att det krävs kraftfull politik för att minska flygets klimatpåverkan. Nu hoppas vi att fler partier ställer sig bakom en denna offensiva agenda för hållbara transporter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga