Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. januar 2018
Karin Svensson Smith, Lorentz Tovatt och Daniel Helldén
Utskriftvänlig
Bötfäll ägaren vid fortkörning – inte föraren
Det är stor brist på poliser samtidigt som polisen efterfrågas i allt fler sammanhang.
Med enkla regelförändringar kan vi avlasta polisens arbete och samtidigt skapa högre trafiksäkerhet och bättre miljö i våra städer. Allt för många kommer i dag undan trafikbrott som att köra för fort, köra i kollektivtrafikkörfält eller bryta mot dubbdäcksförbud. Därför behöver vi ge kommunerna rätt att övervaka och bötfälla bilägare som bryter mot lokala trafikföreskrifter. Utöver det bör det juridiska ansvaret vid fortkörning flyttas från föraren till ägaren av fordonet.

Sverige har länge haft problem med efterlevnaden av hastighetsgränser. Höga hastigheter är orsak till en stor del av olyckorna i trafiken. Mer än varannan bilist kör för fort.
Den automatiska hastighetsövervakningen har under de senare åren byggts ut kraftigt i hela landet som ett led i att sänka farten på vägarna. På vägar där automatiska hastighetskameror används sänks hastigheten och liv räddas.

Tyvärr finns det i Sverige onödiga begränsningar kring hur de livräddande hastighetskamerorna kan användas. Sverige är rätt ensamt i EU om att bötesansvaret vid fortkörning strikt ligger hos föraren och inte hos ägaren av fordonet. Konsekvensen av detta blir att polisen måste ägna sig åt en omständlig och dyr ansiktsidentifiering som tar resurser i anspråk som skulle kunna användas till annat polisarbete. Flera europeiska länder har infört en form av ägaransvar vid hastighetsövervakning.
Ett annat problem som skulle lösas med ägaransvar vid fortkörning är att det är svårt att bötfälla förare som gömmer sig bakom bilens solskydd. En annan grupp fordon som är problematiska är där hjälm döljer förarnas ansikten, såsom motorcyklar. Ofta har motorcyklarna ingen registreringsskylt fram, och även om de har det så döljs förarna effektivt av sina hjälmar.
För att lättare kunna följa upp lagar och miljöregler behöver ansvaret för vilka som kan agera mot trafiköverträdelser utökas. Vi menar att till exempel extrautbildade parkeringsvakter eller kommunala trafikövervakare i större utsträckning ska kunna hjälpa polisen i att upprätthålla lagen. Det gäller framför allt att se till så att bilförare efterlever de bestämmelser som finns kring dubbdäcksförbud och miljözoner. Men även hastighetsöverträdelser.
En översyn av trafikövervakningen skulle få många positiva effekter. Det mest uppenbara är att det skulle kunna avlasta polisen. Men en höjd efterlevnad av trafikreglerna skulle även bidra till renare luft i städerna, en trevligare stadsmiljö och färre dödsfall.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga