Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. januar 2018
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Utskriftvänlig
Vi behöver minska biltrafiken i städerna
På landsbygden är bilen helt nödvändig – både i dag och i framtiden. För att dessa bilresor ska bli miljömässigt hållbara behöver bensin och diesel ha en ökande inblandning av biobränslen samtidigt som biogas och elladdning görs tillgängligt i hela landet.
För att trafiken ska flyta bättre i städerna samt köbildningar undvikas måste människor i första hand förflytta sig med yteffektiva transportmedel såsom kollektivtrafik och cykel. Trånga gator och vägar korkas snabbt igen om alla ska ta sig fram i varsin bil.

Att minska biltrafiken är också motiverat för att hindra att luften förorenas av farliga partiklar från avgaser och däck.

I en levande, miljövänlig och trygg stad behöver bilresor vara ett undantag – inte en regel. Föräldrar ska våga låta sina barn cykla till skolan. Att 80 procent av bilresor i tätort är kortare än 3-4 kilometer visar på en stor potential för byte till cykel, förutsatt att städerna erbjuder säkra cykelstråk.

Lennart Bengtsson lyfter i en insändare fram teorin att vi gröna politiker är skeptiska till massbilism i städerna för att vi vill ”bestämma allt”. Så är det naturligtvis inte.

Anledningen till att vi ser det stora antalet bilar i städerna som ett problem eftersom stadens utrymme är begränsat. Den biltrafik som behövs bör i första hand ske med bilpoolsbilar och taxi så att parkeringsplatsytor för privatbilar kan få en bättre användning. Runtom i världen byggs städerna om i den riktningen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga