Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. juni 2017
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för MP
Annika Eriksson
ordförande för MP-Norrbotten
Marcus Friberg
kommunalråd för MP i Helsingborg
Rebecka Hovenberg
kommunalråd för MP i Linköping
Ulf Kamne
kommunalråd för MP i Göteborg
Andreas Porswald
regionråd för MP i Västmanland
Jessica Rydéll
regionråd för MP i Kalmar
Elisabeth Undén
ordförande i Göteborgs Energi, MP

Utskriftvänlig
Vi vill varna för en övertro på att elbilar ensamt kan lösa klimatproblemen.
Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör inte hindras från att användas i städernas centrala delar.

När president Donald Trump sagt att USA inte ska följa sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet, ökar trycket på oss andra som inser allvaret i klimatförändringarna. Tiden är knapp och därför behövs nya redskap för att ta mänskligheten ut ur oljeberoendet. Kommuner över hela världen pressar på och så är det också i Sverige. Men vi vill varna för en övertro på att elbilar ensamt kan lösa klimatproblemen.Idag finns det miljözoner i Sveriges större städer där äldre tunga fordon som går på diesel, vissa bussar och lastbilar, inte får köra. Att Transportstyrelsen vill skärpa miljözonsreglerna för tunga fordon och utvidga dem så att även personbilar och arbetsmaskiner omfattas är bra, men att förbjuda fordon drivna på biogas är att gå för långt. Det skulle leda till att de som vill köra miljövänligt bara har ett alternativ: elbilar.Under tjugo års tid har många kommuner och regioner i Sverige samlat in matavfall, avloppsslam och annat organiskt material och förvandlat det till biogas som personbilar, bussar och sopbilar kör på. Ett världsledande system som löser flera miljöproblem har utvecklats. Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet får dessa biogasdrivna fordon inte köra in i de kraftigast reglerade miljözonerna. Resultatet kan till exempel bli att miljösmarta taxibilar inte får köra in i vissa områden.Biogas är inte fossil och bidrar därför inte till klimatproblemen. Biogas produceras lokalt och gör att kommuner och regioner inte behöver köpa bränsle utifrån. Det gör också att transporterna av bränsle, framför allt olja, minskar eftersom behovet av bränsle, produktionen av det och avfallet finns på samma plats. Produktion av biogas ökar också tillgången på ekologiska livsmedel genom att resterna från tillverkningen återanvänds som ekologisk gödsel.Att kommuner och regioner själva producerar sitt fordonsdrivmedel är så framgångsrikt att det inspirerat andra länder. När Los Angeles kollektivtrafik nyligen meddelade att bolaget bestämt sig för att driva alla sina 2 200 bussar på biogas var ett av skälen invånarnas hälsa: biogasbussar har minimala utsläpp av hälsoskadliga partiklar och kväveoxider. Modellen att köra bussar med biogas har Los Angeles kollektivtrafik lärt sig av Stockholm och Göteborg men den finns också på många andra håll i Sverige. Det är en fantastisk framgång och något vi i Miljöpartiet vill fortsätta utveckla.Självfallet bör svenska städer fortsätta dra nytta av den egna produktionen av biogas, ett bränsle utan negativa hälsoeffekter, genom att köra tunga fordon som bussar, lastbilar och sopbilar i städer på resurser som finns inom den egna regionen. Personbilstester utförda av testinstitutet EMPA, som den schweiziska staten anlitar, visar att gasbilars avgaser innehåller nivåer av kväveoxider som är 60 till 140 gånger lägre än dieseldrift. Bäst för kommunerna, Sverige och människors hälsa är att kommunernas egna transporter och privata fordon går på biogas, inte att använda dyrare laddhybrider, elbilar som går på både el och ett fossilt bränsle.Att Transportstyrelsen vill ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för personbilar är positivt. Ju snabbare hälsoriskerna för bofasta och besökare kan minskas desto bättre. Såväl rena elfordon som personbilar tankade med biogas uppfyller högt ställda miljökrav genom sin minimala påverkan på stadsluftens halter av hälsoskadliga ämnen. Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör därför inte hindras från att användas i städernas centrala delar.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga