Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. juni 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande, riksdagens trafikutskott
Daniel Helldén (MP)
Trafikborgarråd. Stockholms stad

Utskriftvänlig
Flytta lastbilstrafiken från vägarna till vattnet
Flytta gods- och varutransporter från lastbilar till sjöfarten istället, för att skapa mer plats till busskörfält och cykelstråk. Det vill Miljöpartiet och lanserar tre förslag för att avlasta Stockholms vägar och för att klara klimatomställningen.

För att klara klimatomställningen i tid behövs både byte av drivmedel och byte av transportslag. Att flytta god- och varutransporter från lastbil till sjöfart skulle göra vägarna säkrare och göra plats för fler busskörfält och cykelstråk. Vi har tre förslag som skulle kunna avlasta Stockholms väg- och gatunät från lastbilar.Sverige har 52 hamnar och EU:s längsta kuststräcka. Ändå går bara 3 procent av våra inhemska godstransporter på vatten. Bland de varugrupper som transporteras i Stockholms län utgör jord, sten, grus och sand 51 procent. En enda pråm kan ersätta 60–70 långtradare om lasten är 1 000 ton grus eller sten.Klimatstyrande farledsavgifterAtt sjöfarten inte nyttjas mer beror i första hand på ekonomiska faktorer. Införande av slitageskatt på lastbilstransporter samt farledsavgifter som underlättar för kust- och inlandssjöfart skulle göra att varje transportslag kan utnyttjas till det den är bäst på. Avgifterna bör ha en klimatdifferentiering så att det lönar sig att investera i gas- eller eldrift.Ofullständiga regler hindrar pråmtrafikEn orsak till att vi inte ser så mycket pråmtrafik i Sverige är snålt valda geografiska zoner för inre vattenvägar. Pråmtrafik kan bli verklighet i Sverige genom smidiga bemannings- och behörighetsregler samt inrevattenvägsklassning av hela stråk till exempel Mälaren och dess utlopp.Ett annat regelverk som bör förnyas är kraven på lotsplikt. Elektroniska sjökort och annan modern teknik som tagits i anspråk bör leda till att dagens generella lotsplikt ersätts av riskbaserade lotsregler.Införande av ECO-bonus kan avlasta vägnätetItalien har fått EU-godkänt för ett nytt ekonomiskt stöd: ECO-bonus. På sträckor där överflyttningspotentialen är stor betalar staten delar av merkostnaden när transportköpare nyttjar sjöfart istället för lastbil. Miljöpartiet verkar för att Sverige ska införa ECO-bonus som ett kostnadseffektivt alternativ till vägutbyggnad.Gods med fartyg söderifrån som i dag lastas av i Skåne, skulle med ett ECO-bonusstöd kanske lika gärna kunna fortsätta med sjötransport hela vägen till Göteborg, Stockholm eller Västerås.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga