Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. april 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Svar på Varför ska "dieseldriven" biogas finansieras med skattepengar?

Jo, biogasen är fossilfri och hållbarI en insändare riktas kritik mot mitt engagemang för biogasen och det påstås att biogas varken är fossilfritt eller hållbart. Detta är helt fel. Biogas är ett mycket resurseffektivt bränsle då det kan produceras på organiskt avfall som i annat fall hade bränts upp eller lagts på hög och då läcker växthusgasen metan till atmosfären. När bussar och andra fordon drivs med biogas blir det mellan 70 och 100 procent mindre klimatpåverkan jämfört med om de drevs på fossiloljebaserade drivmedel. Dessutom uppstår stora klimatnyttor när gödsel från lantbruk används för biogasutvinning då utsläppen av den växthusgasintensiva gasen metan minskar.I insändaren påstås även att det är fel av mig att vilja lösa den utmaning som uppstått där svensk biogas konkurreras ut av importerad biogas som subventioneras av i andra länder. Detta är en mycket märklig uppfattning. Svenska kommuner och regioner har investerat miljardbelopp i att få kretsloppet med insamling av organiskt avfall, framställning av biogas, uppgradering till fordonsgas, distribution och pumpar och annat som behövs för att biogasens potential att ersätta fossil olja ska fungera. Jag vill inte att dessa investeringar ska gå till spillo för att andra länder exporterar subventionerad biogas. Därför kommer jag och Miljöpartiet att fortsatt prioritera denna utmaning.Biogasen är en nyckelspelare för att klara klimatmålen. De åtgärder regeringen presenterat för att tackla utsläppen från transportsektorn de senaste veckorna har fått beröm från allt från miljörörelsen till fordons- och bränsleindustrin. Bonus-malus-systemet som kritiseras i insändaren kommer öka andelen gas- och elbilar vilket är nödvändigt för att ställa om fordonsflottan. Nu är det viktigt att det tas fram en strategi för att se till att biogasen kan tankas i hela landet samt att den tunga trafiken i ökad utsträckning byter från fossil diesel till biogas. Även detta har Miljöpartiet aviserat.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga