Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. marts 2017
Karin Svensson Smith MP Ordförande trafikutskottet
Utskriftvänlig
Så får vi mindre buller och en säkrare trafikmiljö
Kommentar till Göran Salomonssons insändare "Förbjud lastbilar vid halt väglag" HD Min mening 9/3

Lastbilstrafikens negativa effekter i form av trafikfara, buller och utsläpp gör att frågan engagerar. I en insändare adresserad till mig föreslår Göran Salomonsson att lastbilsförbud ska råda vid halt väglag. Jag sympatiserar med andemeningen att skapa en säkrare trafikmiljö, men samtidigt ingår lastbilarna i en transportkedja som måste fungera året runt.Istället har jag drivit flera frågor som förbättrar säkerheten. En vägslitageskatt – som är på gång – gör det lönsamt att flytta godset till räls eller sjöfart, detta minskar lastbilsvolymerna och skapar därmed säkrare trafikmiljö och minskar bullret. Omkörningsförbud för lastbilar liksom surf-, samtal- och sms-förbud vid körning likaså.Mycket kan göras för att minska den olycksrisk som lastbilstrafiken medför. Lyckligtvis har vi en regering som nu går fram med viktiga förslag.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga