Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. februar 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Utskriftvänlig
Vägslitageavgiften är ett viktigt styrmedel
Vägslitageavgiften är ett viktigt styrmedel för att minska oljeberoendet och göra att varje transportslag används till det som det är bäst på.

I en insändare av yrkeschauffören Markus Holmberg anklagas Miljöpartiet och regeringen för att försöka införa en vägslitageavgift som ytterligare kommer förenkla för utländska fuskåkerier. Det får ses som ett missförstånd, för i själva verket är det precis tvärtom.Vägslitageavgiften ska gälla samtliga lastbilar på svenska vägar, såväl svensk- som utlandsregistrerade. Eftersom systemet förutsätter ett register över bland annat körtimmar och körsträckor så kommer öka möjligheten att kontrollera och sätta dit de åkerier som idag är det största reella hotet mot vettiga arbetsvillkor och en hederlig företagsamhet.Holmberg påstår felaktigt att en vägslitageavgift inte skulle bidra till att belastningen på vägnätet eller utsläppen minskar.Att lastbil är billigare är den väsentligaste orsaken till att 78 procent av lastbilstrafiken i Skåne är transittrafik. Med den avgift som finns i Schweiz, Tyskland och flera andra länder skulle det långväga godset i stället fraktas med fartyg eller godståg. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige och är också den sektor där utvecklingen har visat sig som svårast att vända. Vägslitageavgiften är ett viktigt styrmedel för att minska oljeberoendet och göra att varje transportslag används till det som det är bäst på. Alla transportslag behövs; för merparten av kortväga godstransporter är lastbilen oöverträffad.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga