Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. november 2016
Karin Svensson Smith (MP)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Fler måste tanka biogas för att nå klimatmålen
För att fasa ut oljeberoendet och nå klimatmålen är det dags att ta tillvara biogasens potential som drivmedel för fordon. Men då krävs en uppryckning av hela produktionskedjan.

78 procent av Sveriges oljeimport går till transportsektorns energianvändning. Det behövs många åtgärder för att transportsektorn ska kunna bli fossilfri. Såväl byte av transportslag, som byte av drivmedel och en energieffektiv samhällsplanering är nödvändiga för att minska klimatpåverkan med 70 procent till 2030. El, biogas och inblandning av biodrivmedel i befintliga bensin- och dieselpumpar är alla nödvändiga bidrag som kompletterar varandra för att transportsektorn på sikt ska bli 100 procent förnybar.Bensin och diesel kan tankas i hela landet. För att nå klimatmålen behövs även en rikstäckande tillgång på fordonsgas. Hela kedjan från råvara, produktion, distribution till fordon måste fungera.Produktion. Matrester, avloppsvatten, gödsel och annat organiskt avfall kan rötas till biogas. Många kommuner har ambitiösa mål för insamling av matavfall. Tyvärr går dock majoriteten av allt matsvinn till förbränning. Insamlingsplikt av matavfall i större tätorter, skatt på sopförbränning och ett permanent metangasreduceringsstöd till lantbruket kan vara åtgärder som behövs för att säkra tillgången till biogasråvara. Biogas kan också utvinnas från till exempel skogsråvara. Göteborg Energis anläggning Gobigas är ett gott exempel på biogasproduktion som kan sluta kretsloppen och minska oljeberoendet.Distribution. Ett nationellt handlingsprogram för utbyggnad av gasinfrastruktur bör tas fram, vilket också föreskrivs i ett EU-direktiv. Det behövs en nationell samordnare som kan underlätta för samarbete mellan offentliga och privata aktörer så att förutsättningarna blir tillräckligt gynnsamma för att företag ska våga göra de investeringar som krävs för att säkerställa produktion och distribution av biogas.Användning. Offentliga aktörer kan bidra till att efterfrågan garanteras genom att ställa krav vid upphandling av kollektivtrafik och fordon. Så har skett ibland annat Västra Götaland, Östergötland och Skåne. Utöver klimateffekten gynnar detta en cirkulär resursanvändning med positiva följder för regionalt näringsliv och försörjningstrygghet.Det behövs långsiktigt stabila villkor för att fasa ut oljeberoendet. Skatter, lagar, myndighetsutövning och investeringar bör utformas så att alla hållbara alternativ till fossila drivmedel kommer till sin rätt. Andelen elektrifierade transporter kommer att öka, särskilt i städer. Nu är det dags att även biogasens potential som fordonsdrivmedel tas tillvara.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga