Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. september 2016
Karin Svensson Smith (MP)
riksdagsledamot från Lund,trafikpolitisk talesperson
Elisabet Knutsson (MP)
riksdagsledamot från Bromölla kommun, näringslivspolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Nya stambanor gynnar hela landet
Nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö skapar inte bara bättre och snabbare tågförbindelser mellan många växande städer i södra Sverige, utan ger även en bättre och mer robust tågtrafik i stora delar av landet
.

Nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö skapar inte bara bättre och snabbare tågförbindelser mellan många växande städer i södra Sverige, utan ger även en bättre och mer robust tågtrafik i stora delar av landet. Med nya stambanor frigörs viktig kapacitet för den befintliga regionaltrafiken samtidigt som punktligheten förbättras i hela järnvägssystemet.För att klara transportsektorns klimatmål och en fördubbling av kollektivtrafiken är nya stambanor helt avgörande. Snabb nationell och storregional tågtrafik stärker ryggraden i kollektivtrafiken och förhindrar samtidigt att tåg med olika hastighet sinkar varandra.Men stambanorna är också värdefulla ur ekonomisk synvinkel, eftersom de skapar god tillgänglighet där fler får lättare att hitta och tacka ja till ett jobb, även utanför tätorter. Att inte bygga ut järnvägen innebär en stor alternativkostnad i form av ökad trängsel, fler förseningar, försämrad matchning på arbetsmarknaden, växande bostadsbrist och inte minst ökade klimatutsläpp – samhällskostnader som drabbar alla direkt eller indirekt.Att bygga Öresundsbron och den järnväg där Pågatågen och Öresundstågen idag trafikerar många orter i Skåne krävde stor framsynthet från politikerna. I dag är det svårt att föreställa sig ett Skåne utan denna nödvändiga infrastruktur som sträcker sig ända ut till småorter som Vinslöv. Enbart byggandet av Öresundsbron gav upphov till 35 000 nya jobb för Malmöbor, vilket inte ens räknades in i lönsamhetskalkylerna.Olja och kol tillhör inte framtiden. För att klara övergången till ett fossilbränslefritt land behövs nu en järnvägssatsning motsvarande 1800-talets stambanebygge. Nya stambanor och satsningar på befintliga banor är vägen framåt. Svensk ekonomi är stark och räntenivån gör investeringar lägligare än någonsin. Att inte ta steget nu skulle få stora negativa konsekvenser för klimatet och ekonomin, men inte minst för alla resenärer som redan trängs på tågen. Våra barnbarn kommer att tacka oss för att vi vågade ta steget.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga