Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. september 2016
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och transportpolitisk talesperson
Utskriftvänlig
Vägslitageskatt skapar effektivare godstransporter
En väl utformad vägslitageskatt skulle kunna stoppa fuskåkandet och garantera rättvisa villkor genom att alla åkerier betalar samma kostnader

Nils Svensson (M) hävdar (den 11 augusti) att konkurrensen mellan olika transportslag ska bygga på lika villkor. Jag håller med fullständigt. Det är också en viktig anledning till att Miljöpartiet och regeringen föreslår införande av en vägslitageskatt. Långväga lastbilstransporter betalar nämligen inte fullt ut för sina kostnader för vägslitage och miljöpåverkan. EU:s vitbok pekar även på att godstransporter på väg behöver flyttas över till järnväg och sjöfart om vi ska minska utsläppen från transportsektorn.Sverige har redan i dag en lastbilsskatt, vinjettskatten. Inom EU kan medlemsstaterna välja mellan två olika system för lastbilsskatt. Ett tidsbaserat vinjettsystem, där du betalar för hur länge du kör i ett visst land eller ett avståndsbaserat system där du betalar för den sträckan du kör. EU-kommissionen förespråkar det avståndsbaserade systemet, och allt fler medlemsländer går över till detta system vilket visat sig framgångsrikt. Sverige har i dag det tidsbaserade systemet, vinjettsystemet som såväl inhemska som utländska åkerier betalar till, men där det är mycket svårt att kontrollera efterlevnaden av systemet hos utländska åkare. För Miljöpartiet är det viktigt att ha ett rättvist system som garanterar att alla åkare betalar samma kostnad oberoende av var de kommer ifrån och att alla gör rätt för sig.Enligt direktiven till den pågående statliga utredningen om vägslitageskatt ska utredarna särskilt överväga frågan om geografisk differentiering av skatten och lämna förslag på vilken del av vägnätet som bör omfattas av en vägslitageskatt.En väl utformad vägslitageskatt skulle kunna stoppa fuskåkandet och garantera rättvisa villkor genom att alla åkerier betalar samma kostnader. Sverige skulle även få ett system som motverkar onödig tomkörning och gynnar det transportslag, oavsett om det är lastbil, tåg eller sjöfart, som rent logistiskt och miljömässigt är det mest fördelaktiga för varje transportsträcka. Dagens system, med en lastbilsskatt som inte går att kontrollera och som missgynnar de åkerier som sköter sig och som investerar i miljöbättre fordon är en katastrof för svensk konkurrenskraft.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga